Hoppa över navigering

Särskilda anslag för att hjälpa pälsproducenter att orka i arbetet

Riksdagen har beviljat ett särskilt anslag på 20 000 euro för att hjälpa pälsproducenterna att orka i arbetet. Anslaget beviljades på grund av utmaningarna som pälsproducenterna möter i sin omvärld och som ökade bland annat i och med beslutet om att tvingas avliva djuren till följd av fågelinfluensan. Enligt social- och hälsoministeriets riktlinje styrdes pengarna till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och verksamheten genomförs som en del av LPA:s projekt Ta hand om bonden.

Det särskilda anslaget för pälsproducenterna används i huvudsak för köptjänstförbindelser med vilka pälsproducenterna själva kan köpa sakkunnigtjänster som hjälper dem att orka i arbetet. Det är fältarbetare hos Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf FIFUR som avgör ansökningarna om köptjänstförbindelser. Därutöver erbjuds pälsproducenterna möjlighet att delta i Må Bra-dagar.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig