Hoppa över navigering

Årsinformation till pensionstagare och pensionsutbetalningsdagarna 2019

Vi postar årsinformation till våra pensionstagare vid årsskiftet. Kunderna får breven senast i början av januari.

Årsinformationen innehåller uppgifter om den pension som betalats år 2018 och om pensionens storlek år 2019.

Med årsinformationen kommer en bilaga där vi bland annat berättar om indexförhöjningar och om de regler som gäller för arbete vid sidan om pension. Bilagan kan också läsas här på webbplatsen under Fakturabilagor och infobrev.

Utbetalningsdagarna för pensioner

Pensionsutbetalningsdagarna år 2019 framgår under Information till pensionstagare. Pensionerna från LPA betalas alltid ut den andra bankdagen i månaden.

Förvärvsinkomstgränsen för dem som har invalidpension

Den förvärvsinkomstgräns som gäller för invalidpensionstagare fastställs senare. Vi kommer i det skedet att informera om förvärvsinkomstgränsen här på webbplatsen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig