Hoppa över navigering

Index och livslängdskoefficient för 2022

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt index och livslängdskoefficienten för arbetspensionstryggheten för 2021.

Arbetspensionsindex

Arbetspensionsindex fastställdes till 2691. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindex så att pensionerna nästa år höjs med 2,28 procent. Arbetspensionsindexet påverkas till 20 procent av förändringen av lö-nerna och till 80 procent av förändringen i prisnivån.

Lönekoefficient

Lönekoefficienten fastställdes till 1,501. Jämfört med 2021 höjs lönekoefficienten med cirka 2,46 procent. Löne-koefficienten används i beräkningen av den kommande arbetspensionen. Med den justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten för 2022 är 0,94659. Med livslängdskoefficienten anpassas pensionsbeloppen till den förvän-tade livslängden och den beräknas årligen för åldersklassen som fyller 62 år.

Livslängdskoefficienten för 2022 tillämpas på ålderspensionen för pensionstagare som är födda 1960. Livslängdsko-efficientens minskande effekt på pensionen kan motverkas genom att man arbetar längre.

Den lägsta pensionsåldern för personer födda 1960 är 64 år och 6 månader och den målsatta pensionsåldern som kompenserar livslängskoefficientens verkan är 65 år och 9 månader.

Livslängdskoefficienten påverkar också partiella ålderspensioner, invalidpensioner, arbetslivspensioner och familje-pensioner.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets meddelanden:
Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2022 har fastställts
Livslängdskoefficienten fastställd för 2022

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig