Hoppa över navigering

Problem i e-faktureringen och direktdebiteringen av OFLA-fakturan för januari

En del av våra kunder som har valt e-faktura har inte fått OFLA-fakturan för januari till sin nätbank och en den del av direktdebiteringarna har inte genomförts. Felet gäller fakturan med den ursprungliga förfallodagen 20.2.2021.

Till följd av felet fick en del av kunderna en ogrundad betalningspåminnelse med förfallodagen 20.4.2021.

Vi utreder problemet med nätbankerna.

Om du inte har fått den ursprungliga fakturan behöver du inte reagera på betalningspåminnelsen

Om du fick en betalningspåminnelse men inte har fått den ursprungliga fakturan i tid behöver du inte reagera på betalningspåminnelsen. Vi skickar en ny korrigerad och räntefri faktura till dig.

Vi beklagar felet.

Närmare information får du av faktureringen för försäkringspremier, tfn 029 435 2690, vakuutusmaksut(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig