Hoppa över navigering

LPA-trygghetsräknaren för lantbruksföretagare

Här kan du räkna ut din LPA-trygghet på prov. Beräkningar som bygger på dina faktiska försäkringsuppgifter får du via e-tjänsten.

Med LPA-trygghetsräknaren för lantbruksföretagare kan du beräkna hur arbetsinkomsten påverkar din ålderspension om du går i pension vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass eller om du fortsätter att arbeta till någon av dina följande födelsedagar.

Räknaren utgår från att din inkomstnivå blir oförändrad tills du går i pension. För att totalpensionen ska kunna räknas ut måste du ange beloppet av den pension du tjänat in fram till slutet av fjolåret. Du får uppgiften från ditt pensionsutdrag eller via e-tjänsten. Räknaren är avsedd för personer födda före 1998. Effekten av livslängdskoefficienten har beaktats i den uppskattning du får.

Du får också en uppskattning av din LPA-sjukdagpenning och din OFLA-olycksfallsdagpenning. Dagpenningarna baseras på den arbetsinkomst som gällde vid tiden för skadefallet. OFLA-dagpenningen bestäms på olika sätt beroende på om OFLA-arbetsskadeförsäkringen är obligatorisk eller frivillig

Räknaren ger dig en uppskattning av din LFÖPL-försäkringspremie, din OFLA-försäkringspremie för arbete och fritid samt din grupplivsförsäkringspremie. Räknaren uppskattar också din vikariehjälpsavgift. Räknaren beaktar inte de sjukförsäkringspremier som skattemyndigheterna tar ut i efterskott.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig