Hoppa över navigering

Generationsväxling hos LPA

Delegationen för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt sammanträdde den 8.12.2022 och mötet var nuvarande verkställande direktören Päivi Huotaris sista delegationssammanträde.

Delegationen tackade Päivi Huotari för hennes långvariga och framgångsrika arbete för LPA:s och LPA:s kunders bästa under hennes 18 år som VD.

– Det känns fint att under dessa år ha fått arbeta för våra kunders sociala trygghet. Vår service för lantbruksföretagarna har under min tid som VD förstärkts genom projektet Ta hand om bonden och avbytarservicen. Vår kundkrets har kompletterats med utövarna av konst och vetenskap, berättar Päivi Huotari.

Funktionerna utvecklas med tro på framtiden

Heli Backman, som i början av 2023 kommer att ta över som verkställande direktör, berättade att en mer omfattande generationsväxling har startat inom LPA. LPA har en ny överläkare, Esa Koskinen, och nya enhetschefer för de två störst förmånsenheterna, Pauliina Ripatti och Sanna Helve-Tuomainen.

– Vi har ny sakkunskap men samtidigt också gedigen långvarig erfarenhet som tryggar våra kunders vardag och välmående, konstaterar Heli Backman.

Beredningen av LPA:s nya strategi inleds tillsammans med intressegrupperna och personalen i början av nästa år.

– Med tilltro till framtiden kommer vi att ännu noggrannare gå igenom vår verksamhet och vårt främsta mål är en ännu bättre kundupplevelse, säger Heli Backman.

Utmaningarna inom lantbruket fortsätter

De utmanande tiderna inom lantbruksnäringen ser ut att fortsätta.

– För att kunna hjälpa lantbruksföretagarna att orka och för att stöda arbetsförmågan måste vi förena våra krafter och samarbeta mångsidigt. Det är särskilt viktigt att vi under nästa regeringsperiod tryggar fortsatta tjänster för välbefinnandet i arbetet i fråga om tidigt ingripande, påpekar Heli Backman.

Också när det gäller företagarnas möjligheter att orka måste vi säkerställa både tillgång till nödvändiga avbytartjänster och att de kan ges i rätt tid. LPA hjälper de nya lokala enheterna för avbytarservice och de som fortfarande håller på att slås samman i arbetet som förändringen medför för att tjänsterna ska vara smidiga och verksamheten effektiv.

Intensivare förmånsbehandling för bättre kundupplevelse

De nya enhetscheferna presenterade redan genomförda förändringar i förmånsbehandlingen och kommande planer.

– Omvandlingen av olycksfallsenheten inleddes i somras. Vi har fokuserat på att göra arbetet smidigare och på att gallra bort onödiga arbetsmoment, berättar chefen för olycksfallsenheten Sanna Helve-Tuomainen. De genomförda åtgärderna har medfört kortare handläggningstider av ärenden gällande olycksfallsersättningar.

– Även handläggningstiderna av pensionsförmåner har förkortats i och med det nya pensions- och försäkringssystemet och omvandlingen av vissa arbetsmoment i handläggningen av förmåner, berättar pensionsenhetens chef Pauliina Ripatti.

Närmare information

direktör Heli Backman, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 825 9760

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig