Hoppa över navigering

100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA inledde i början av året sitt projekt Ta hand om bonden. Syftet med projektet är att hjälpa jordbrukare i svårigheter. Under den en och en halv månad som gått har mer än hundra lantbruksföretagare fått avgiftsfri samtalshjälp vid utmaningar vad avser att orka med arbetet, må bra och klara ekonomin. Hjälpen har getts via projektet Ta hand om bonden eller andra motsvarande projekt i de olika landskapen. Den hundrade köptjänstförbindelsen för experthjälp postades också från LPA i mitten av februari.

Tröskeln att ta kontakt har varit låg. Jordbrukare som haft ekonomiska eller juridiska bekymmer eller känt sig utmattade, överansträngda eller stressade har modigt tagit kontakt med projektarbetare. Hjälpen har funnits nära till hands och man har tillsammans kunnat söka utvägar ur en svår situation.

Köptjänstförbindelser för hjälp att orka arbeta

Av de hundra köptjänstförbindelser som postats har 32 beviljats för samtalshjälp med en professionell hjälpare. Ofta har hjälpbehovet berott på att lantbruksföretagaren varit överansträngd eller utmattad eller haft sömnstörningar. Många har berättat att de inte längre orkar då de känner ångest inför framtiden, att tankarna mal och mal eller att de har problem i parrelationen. För en del har situationen blivit för svår till följd av skilsmässa eller en nära anhörigs död.

Med köptjänstförbindelsen har det varit möjligt att köpa hjälp av en psykoterapeut, psykolog eller parterapeut vid utmattning, depression, ekonomisk stress, problem i parrelationen eller långvarig nedstämdhet. Beroende på ort och serviceproducent har man kunnat träffa experten 5–10 gånger.

Hjälp vid ekonomiska svårigheter

Ekonomisk rådgivning har sökts ännu mer aktivt. Av de hundra köptjänstförbindelserna har 64 beviljats för att reda upp lantbruksföretagarens ekonomiska situation. Räkningar eller låneamorteringar har varit obetalda eller för utsökning eller banken har krävt en likviditetsplan för hur lånen ska kunna amorteras. I fråga om vissa investeringar har kostnadsförslaget för en ny produktionsbyggnad överskridits rejält samtidigt som producentpriserna sjunkit, vilket medfört att likviditetsplanering behövts i den nya situationen. Köptjänstförbindelser har även sökts för utredning av möjligheterna till skuldsanering.

För juridiska tjänster har bara ett fåtal förbindelser beviljats. Kriterierna för att kunna få en förbindelse för juridisk experthjälp är strängare än för andra tjänster. Förbindelser kan närmast fås för att utreda avtal i skilsmässofall eller klarlägga skuldsaneringssituationer.

För vad kan förbindelser inte fås?

LPA har fått mycket förfrågningar om det är möjligt att få en förbindelse till exempel för massage eller fysioterapi eller för resekostnader när man måste resa långt för undersökningar.

– För sådant kan vi tyvärr inte bevilja förbindelser, konstaterar Pirjo Ristola som leder projektet Ta hand om bonden. Det går inte heller att få en förbindelse för att betala avbytarservice eller avgifter för vikariehjälp.

Användningen av förbindelserna har begränsats till att anlita experthjälp för att reda upp lantbruksföretagets ekonomiska situation eller jordbrukarens egen situation vid utmattning eller överansträngning. Samtalen med projektarbetarna kan gälla också andra problem i utmanande livssituationer. Man försöker hitta lämplig hjälp i samband med varje samtal.

Det lönar sig absolut för en gård i svårigheter att kontakta den regionala projektarbetaren. Projektarbetaren hjälper till att klarlägga situationen och hitta de rätta lösningarna på problemen. Det klarnar också om företagaren kan ansöka om en köptjänstförbindelse och för vilka ändamål förbindelser kan fås. Projektarbetaren hjälper till att fylla i ansökan om en förbindelse och kompletterar ansökan med sin rekommendation. Utan en rekommendation kan ansökan inte behandlas. Kontaktinformation till projektarbetarna finns på LPA:s webbplats under temat Ta hand om bonden.

Ytterligare information ger projektledare Pirjo Ristola, LPA, tfn 040 588 0744 (på finska)
och expert Märta Strömberg-Nygård, LPA, tfn 029 435 2242 (på svenska)

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig