Hoppa över navigering

Lantbruksföretagare får snart sina LFÖPL-fakturor som förfaller i oktober

Fakturorna för LFÖPL-försäkringspremierna kommer snart med posten till de lantbruksföretagare som betalar sina LFÖPL-försäkringspremier i antingen två eller tre rater. Förfallodagen är den 25 oktober.

Om arbetet på gården upphört kommer du väl ihåg att anmäla det till LPA.

Använd referensnumret på fakturan. Varje faktura från LPA har ett eget referensnummer, med andra ord kan referensnumret användas bara för just den fakturan.

Tillsammans med försäkringsfakturan postas en bilaga med information om försäkringsskyddet och försäkringspremierna. Bilagan kan också läsas på LPA:s webbsida Fakturabilagor och infobrev.

Du kan välja att få dina försäkringsfakturor i elektronisk form direkt till din nätbank.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig