Hoppa över navigering

Direktivet om e-fakturering hos LPA

Den 1.4.2020 trädde direktivet om e-fakturering, det vill säga lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019) i kraft. I lagen föreskrivs om näringsidkarens rätt att på begäran få fakturor i elektronisk form av upphandlande enheter eller andra näringsidkare.

Lagen påför inte LPA skyldighet att skicka kunderna e-fakturor direkt till operatörens adress eftersom lagen inte gäller för idkande av lant- och skogsbruk när verksamheten beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk. Lagen gäller inte heller renskötsel eller fysiska personer som till exempel stipendiater.

Vi utvecklar emellertid våra e-tjänster kontinuerligt. Vi kommer att införa e-fakturering i samband med systemreformen 2021.

För tillfället kan du ta emot och betala LPA:s fakturor över försäkringspremier elektroniskt som e-faktura via din egen nätbank. Läs mer om faktureringen av försäkringspremier på sidorna Försäkringspremierna för lantbruksföretagare, Försäkringspremierna för renskötare, Försäkringspremierna för stipendiater, Försäkringspremierna för skogsägare och Försäkringspremierna för fiskare. Dessutom har vi samlat vanliga frågor om försäkringspremier på vår webbplats.

Närmare information: Faktureringen av försäkringspremier 029 435 2690

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig