Hoppa över navigering

Trygghet vid sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga

En sjukdom eller skada kan nedsätta din arbetsförmåga eller till och med hindra dig från att fortsätta i ditt arbete.

Nedsatt hälsa behöver ändå inte nödvändigtvis innebära att du måste avstå från arbete. Din LFÖPL-försäkring tryggar din utkomst om du på grund av sjukdom eller skada inte kan fortsätta som vanligt i ditt arbete.

När influensan nedsätter arbetsförmågan

LPA-sjukdagpenningen ger dig trygghet vid kortvarig arbetsoförmåga till exempel på grund av säsonginfluensa, tandvärk eller magsjuka.

Du kan få LPA-sjukdagpenning från den femte sjukdagen. LPA-sjukdagpenning betalas för den självrisktid som gäller sjukdagpenningen från FPA för alla dagar i veckan, också söndagar och helgdagar.

Rådgivningen för arbetsförmågan hjälper när du oroar dig för din egen arbetsförmåga

Lantbruksföretagare har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning i frågor om arbetsförmågan via projektet Ta hand om bonden.

Rådgivningen för arbetsförmågan kan anlitas till exempel när det gäller att kartlägga rehabiliteringsalternativ. Du kan också få hjälp med att överväga möjligheterna att fortsätta arbeta när du har återkommande eller långa sjukledigheter, din livsstitiation förändras till exempel till följd av skilsmässa eller om din partner insjuknar eller om du inte har möjlighet att få yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering eller invalidpension.

Det är projektarbetarna inom Ta hand om bonden-projektet som arbetar som samordnare och som erbjuder rådgivningen för arbetsförmågan.

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig fortsätta i ditt arbete

När din arbetsförmåga blir långvarigt nedsatt lönar det sig att i ett så tidigt skede som möjligt ta reda på vilka alternativ som finns för dig för att fortsätta arbeta.

Om du på grund av sjukdom eller skada inte längre kan fortsätta i ditt nuvarande arbete eller om du är på väg att återgå till arbetslivet efter en lång sjukledighet, kan du ha möjlighet att få yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering från LPA.

Syftet med arbetspensionsrehabilitering är att förebygga arbetsoförmåga. Genom rehabilitering kan du få hjälp med att fortsätta i ditt arbete eller återgå till arbetslivet trots de begränsningar som sjukdomen medför.

Om dina svårigheter med att fortsätta i ditt arbete beror på en olycksfallsskada eller yrkessjukdom, kan du ha möjlighet att få yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OFLAL).

När kan det bli fråga om invalidpension?

Om din arbetsförmåga har blivit nedsatt och din utkomst har sänkts i minst ett års tid på grund av sjukdom eller skada, kan du ha rätt till invalidpension. Invalidpension kan beviljas, om du ännu inte har nått den nedre åldersgränsen för ålderspension för din åldersklass.

Rehabilitering är alltid förstahandsalternativet framför invalidpension. Innan vi beviljar invalidpension bedömer vi om du kan fortsätta i arbetslivet med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering.

Om du redan har fyllt 63 år och har en lång och slitsam yrkesbana bakom dig, kan du ha rätt till arbetslivspension.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig