Hoppa över navigering

Mät och upptäck – Stipendiater

Grunden för innovativ forskning och konst är en stipendiat som mår bra. Arbetsförmågan påverkar arbetsresultatet direkt. Hur kan du bibehålla och utveckla den?

Testerna och guiderna om välbefinnande i arbetet hjälper dig att känna igen faktorer som det lönar sig att uppmärksamma och du får information som stöder dig i förändringarna.

Säkerheten i arbetet för uppträdande artister

Den finskspråkiga handboken om arbetshälsa för forskningsstipendiater hjälper forskare som arbetar med stipendium att främja sin yrkesutveckling och arbetshälsa. Boken erbjuder stöd och praktiska övningar för att stärka och upprätthålla arbetets meningsfullhet, hantera vardagen och utnyttja kamratstöd.

Handboken erbjuder hjälp med att starta och leda kamratgruppsverksamhet. Den fungerar både som självstudiematerial för en enskild stipendiat och som systematisk struktur för diskussioner i kamratgrupper. Handboken innehåller exempel, styrande frågor, övningar som backar upp jobbet, reflekterande uppgifter som stärker yrkesidentiteten samt råd. Övningarna stärker forskarens yrkesmässiga aktivitet, dvs. att forskaren oberoende av finansieringsformen medvetet kan utvecklas i sitt arbete och bedriva bra forskning på ett meningsfullt sätt.

Handboken har finansierats med LPA: s arbetarskyddsmedel. Handboken har utarbetats av PD Sikke Leinikki från TJS Opintokeskus och ED Elina Henttonen från Valtaamo.

Ladda ner arbetsboken Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle avgiftsfritt från TJS Opintokeskus webbplats.

Säkerheten i arbetet för uppträdande artister

Information om säkerheten i arbetet för uppträdande artister har samlats på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Läs Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideri på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska).

Webbplats för egen vård för välbefinnande

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig