Hoppa över navigering

Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt

Den viktigaste resursen i ett lantbruksföretag är företagarna själva. De psykiska resurserna kan ändå sina ibland eller de ekonomiska bekymren hopa sig. Då behöver man snabbt få hjälp. Under fjolåret drabbades flera jordbrukare av ekonomiska svårigheter och problem med att orka arbeta. Som en del av regeringens krispaket styrs ett tilläggsanslag på en miljon euro till att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med arbetet. De praktiska åtgärderna genomförs av LPA.

Projektet för 2017 heter Ta hand om bonden

Hjälpen från LPA består både av åtgärder som direkt stöder lantbruksföretagare att orka med sitt arbete och av förebyggande hälsofrämjande arbete på längre sikt. Projektet har fått namnet Ta hand om bonden.

Hjälpen ges genom följande åtgärder:

  • En lantbruksföretagare i svårigheter kan ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA på högst 500 euro för att skaffa experttjänster för behandling av utmattning eller depression eller som hjälp i ekonomiska eller juridiska frågor.
  • LPA har i början av året anställt fyra regionala projektanställda som ska hjälpa lantbruksföretagare att lösa problem vad avser arbetsmotivation, arbetsförmåga och ekonomi samt hänvisa dem till rätt slags hjälp.
  • LPA ska under 2017 vidareutveckla den förebyggande handlingsmodellen för tidigt ingripande. Syftet är att uppmuntra personer som besöker gårdarna att också tala med företagarna om hur de orkar med arbetet och om psykisk belastning. Det är viktigt att alla resurser och nätverk fås att gemensamt stödja lantbruksföretagare.

De projektanställda vid LPA och vid andra regionala projekt stöder företagarna tillsammans

LPA:s projektanställda och de som arbetar inom andra regionala projekt samarbetar för att hjälpa lantbruksföretagare i utmaningar och hänvisa dem till den hjälp de behöver. På det sättet finns krishjälp att få i hela Finland.

Köptjänstförbindelser ger möjlighet till experthjälp

För att få en köptjänstförbindelse ska företagaren kontakta antingen LPA:s projektanställda i regionen eller, beroende på region, en projektanställd inom ett annat projekt. Den projektanställda utreder vilket slags hjälp som kan ordnas för företagaren och om det är möjligt att bevilja en köptjänstförbindelse. Om en köptjänstförbindelse visar sig vara möjlig som stödåtgärd hjälper den projektanställda företagaren att fylla i ansökan och kompletterar ansökan med sin rekommendation. Eftersom förbindelserna är personliga kan samma lantbruksföretag vid behov få flera förbindelser.

Förebyggande hälsofrämjande arbete på längre sikt

Med stöd av tilläggsanslaget kommer LPA att ta i bruk nya åtgärder för att effektivera det förebyggande arbetet för jordbrukarnas välmående på längre sikt. Modellen för tidigt ingripande och nya handlingsmodeller för att upptäcka utmattning kommer att utvecklas. Tillsammans med olika nätverk kommer material också att tas fram för det förebyggande arbetet och kommer utbildningar att ordnas.

För närvarande under arbete

Inom projektet håller man tillsammans med både LPA:s och de regionala projektanställda att utarbeta en preciserad verksamhetsplan för året. Anställandet av personal för vissa regionala projekt pågår fortfarande. Kontaktinformation till de projektanställda finns snart på LPA:s webbplats. LPA informerar om hur projektet framskrider på sin webbplats.

Ytterligare information
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” kriisiapu@mela.fi
(på finska) projektledare Pirjo Ristola, pirjo.ristola@mela.fi, tfn 029 435 2274
(på svenska) expert Märta Strömberg-Nygård, marta.stromberg-nygard@mela.fi, tfn 029 435 2242

LPA:s regionala projektanställda
Susann Rabb: Svenska Österbotten, Åland och de övriga svenskspråkiga områdena
Eila Eerola: Mellersta Finland och Södra Savolax
Hannele Liimatta: Tavastland
Eija Tammela: Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland

Närmare information under temat Ta hand om bonden.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig