Hoppa över navigering

Maximimängden avbytarservice för pälsproducenter förblir oförändrade 2024

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 21 december maximikvantiteten avbytarservice för pälsdjursuppfödare som ersätts under 2024.

Under 2024 är maximikvantiteten semester för pälsdjursuppfödare 18 dagar och det maximala antalet timmar extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare.

Under 2024 är den maximala ersättningen för avbytarservice som pälsproducenten ordnar själv 26,83 euro per timme. Under 2024 betalar pälsproducenterna 7,75 euro för ytterligare lediga timmar.

Läs mer i social – och hälsovårdsministeriets meddelande: Maximimängden avbytarservice för pälsproducenter förblir oförändrade 2024

Närmare information:
sakkunnig Marja Antola, tfn 029 435 2275

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig