Hoppa över navigering

LPA börjar använda Suomi.fi-meddelanden 1.6

LPA börjar använda Suomi.fi-meddelanden från och med 1.6. I fortsättningen kan du få största delen av din LPA-post – också räkningar – elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden.

Ta i bruk Suomi.fi-meddelanden på webbplatsen Suomi.fi-meddelanden. Suomi.fi-meddelanden ersätter pappersposten från LPA. Om du vill kan du senare sluta använda tjänsten och återgå till traditionell papperspost.

Om du har fått LPA-post elektroniskt till OmaPosti och redan använder Suomi.fi-meddelanden, får du hädanefter LPA-posten till Suomi.fi-meddelanden.

Du kan inte själv skicka meddelanden eller e-postbilagor till LPA via Suomi.fi-meddelanden. Du kan sköta ärenden med oss i vår e-tjänst eller via skyddad e-post.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig