Hoppa över navigering

Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut 29.9.

Med arbetarskyddsstipendierna finansierar vi forskning och utvecklingsverksamhet som förbättrar våra kunders arbetsförhållanden och främjar säkerheten och välbefinnandet i arbetet.

Vi beviljar arbetarskyddsstipendier i synnerhet för projekt som främjar säkerhet och välbefinnande i arbetet och som utnyttjar befintliga forskningsrön och omvandlar dem till verksamhet och produkter.

Att söka stipendium

LPA beviljar arbetarskyddstipendier årligen. Av forskningsplanen ska det framgå hur undersökningen och undersökningsresultaten kan utnyttjas för att förbättra arbetsförhållandena och arbetshälsan för våra kunder.

Projektet kan handla om att utveckla till exempel

  • säkerheten i arbetet och arbetshälsan
  • arbetskulturen och främjande av välbefinnande i arbetet
  • hanteringen av riskerna på gårdsnivå och strategiarbetet.

Ansökningarna ska skickas till LPA senast 29.9.2022:
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
PB 16
02101 Esbo

Skriv ”Arbetarskyddsstipendier” på kuvertet.

Ansökningsblanketterna och närmare anvisningar för ansökan finns på vår webbplats under Arbetarskyddsstipendier

Närmare information:
Arja Peltomäki-Vastamaa, tfn 029 435 2459 eller arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig