Hoppa över navigering

Lantbruksföretagare, du har väl försäkrat ditt arbete?

Den som utför lantbruksarbete försäkras med en LFÖPL-försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Med LFÖPL-försäkringen får lantbruksföretagaren trygghet i livets olika skeden. För de flesta lantbruksföretagare är LFÖPL-försäkringen obligatorisk men även de företagare som inte uppfyller villkoren för försäkringsskydd kan ta en frivillig försäkring och tjänar sedan in pension även för arbetet som lantbruksföretagare.

Gör så här för att teckna en försäkring

Kontakta LPA och utred din försäkringsskyldighet inom sex månader efter att du har förvärvat en gård med över 5 LFÖPL-hektar eller börjat arbeta på en gård som avlönad familjemedlem.

Försäkringen är obligatorisk för dig när alla dessa förutsättningar uppfylls:

  • du är mellan 18 och 68
  • du har åker, trädgård och skog vars totala areal är minst fem LFÖPL-hektar
  • din årliga LFÖPL-arbetsinkomst är minst 4 131 euro (2022)
  • verksamheten som du bedriver på gården beskattas enligt jordbruksbeskattningen
  • ditt arbete fortgår i minst 4 månader.

LFÖPL-försäkringen bekräftas retroaktivt sedan verksamheten inleddes, men högst för innevarande och de tre föregående kalenderåren. En frivillig LFÖPL-försäkring kan inte tas retroaktivt.

Försäkringarna övervakas

Utgående från uppgifterna on lantbruksstöd kontaktar vi årligen sådana lantbruksföretagare som har ansökt om stöd men som fortfarande inte har en giltig LFÖPL-försäkring. Vi vill vara säkra på att företagare som börjar som lantbruksföretagare i all brådska inte glömmer att teckna ett lagstadgad pensionsförsäkring.

Om du har börjat som lantbruksföretagare men fortfarande inte har en försäkring hos LPA ska du kontakta vår kundbetjäning eller en LPA-ombudsman så reder vi ut din försäkringsskyldighet: Kontaktinformation

Läs mer om din försäkringstrygghet: LPA-trygghet för lantbruksföretagare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig