Hoppa över navigering

Skydda dig i arbetet

Repetera dina färdigheter och lär dig nytt om personlig utrustning! Vi vägleder dig i valet, användningen, skötseln och förvaringen av personlig skyddsutrustning som behövs på gården.

Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto (på finska)

Kan du skydda dig? Spelet lär dig allt du behöver veta om den personliga utrustningen som behövs på en gård. Farmarin suojaintutkinto (skyddsexamen för jordbrukare) är en inspirerande virtuell inlärningsmiljö för alla som arbetar i lantbruket.

Examen kan tills vidare avläggas bara på finska.

Genom skyddsexamen lär du dig om den personliga skyddsutrustning som behövs i lantbruket och om hur utrustningen ska användas, underhållas och förvaras. Webbstudierna består av informationssnuttar och mångsidiga uppgifter. Sju avsnitt ingår: skydd av andning, hörsel, ögon, huvud, händer och fötter och säkra arbetskläder. Varje avsnitt tar cirka 10–15 minuter och kan avläggas ett i taget eller alla på en gång.

Den som avlagt skyddsexamen har visat sin kompetens i riskhantering i lantbruket och sin förmåga att arbeta tryggt i olika arbeten i lantbruket. Du får ett skyddsdiplom som bevis på att du har avlagt skyddsexamen. Examen är avgiftsfri.

Presentation av skyddsutrustning

Ombudsmännen presenterar personlig skyddsutrustning som används i lantbruket till exempel i samband med olika evenemang och föreläsningar inom branschen. Du får se och prova nya typer av skyddsutrustning. Skicka dina frågor till: tyoturvallisuusneuvoja(at)mela.fi.

Videon om skydd i arbetet

Under ledning av en LPA: s ombudsman får du veta mer om personlig skyddsutrustning och hur du ska använda den! Se videopresentationen av den personliga skyddsutrustning som du valde eller en video om alla personliga skyddsutrustningar.

Skyddsvideona hittar du på följande sida (på finska): Suojainvideot.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig