Hoppa över navigering

Vårt mål: en familjevänlig arbetsplats

Hos oss på LPA är möjligheten att kombinera arbete och familj på bästa möjliga sätt en mycket viktig del av anvisningarna för verksamheten. Därför har vi gått med i Finlands Näringsliv EK:s kampanj med temat arbete + familj. Målet med kampanjen är att stödja samordningen av arbete och familjeliv och främja ett familjevänligt förhållningssätt i arbetslivet.

Vi har strävat efter att främja kombinerandet av arbete och familj till exempel genom preciserade spelregler på arbetsplatsen och möjlighet till distansarbete. Tillsammans kommer vi att säkerställa att det familjevänliga förhållningssättet syns och hörs på arbetsplatsen.

Läs mer om kampanjen på finska på EK:s webbplats: työ + perhe.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig