Hoppa över navigering

Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar

Faktureringen av läkemedel vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar ändrades vid årsskiftet. Nödvändiga läkemedel som ordinerats på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom ersätts från OFLA-försäkringen, men från början av 2017 har man varit tvungen att själv först betala kostnaderna för läkemedlen och sedan ansöka om ersättning från LPA.

Ansökan om ersättning för läkemedelskostnaderna ska lämnas in till LPA inom ett år från att kostnaderna uppkom. Bara de läkemedelsköp som är nödvändiga på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom ersätts. När du ansöker om ersättning ska du bifoga läkemedelskvittona och receptet på de läkemedel som ordinerats på grund av olycksfallsskadan eller yrkessjukdomen.

Om du på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom har ordinerats en långvarig eller dyr medicinering (till exempel astmamedicinering eller smärtmedicinering på grund av en svår skada) kan LPA ge en betalningsförbindelse för nödvändiga läkemedelsköp. När du har en betalningsförbindelse ger apoteket dig de läkemedel som nämns i förbindelsen avgiftsfritt och fakturerar LPA direkt för kostnaderna. För att få en betalningsförbindelse kan du kontakta LPA:s kundtjänst eller skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats.

Ytterligare information ger enhetschef Jaana Laine vid LPA, tfn 0400 966 303.

Mer om ämnet
30.12.2016 Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig