Hoppa över navigering

Vårens fakturor över försäkringspremier postas till lantbruksföretagarna

Snart får lantbruksföretagare, fiskare, skogsägare och renskötare som är LPA:s kunder sina fakturor över LFÖPL-försäkringspremierna per post. Vårens fakturor postas till företagare som betalar sin LFÖPL-försäkringsavgift i en eller tre rater. Fakturan förfaller till betalning den 25.5.

På grund av undantagsförhållandena kan du begära att förfallodagen i fakturan flyttas framåt med högst tre månader. Läs mer: Möjlighet att få betalningsuppskov för LPA:s fakturor på grund av coronaläget.

Kom ihåg att meddela LPA om ditt arbete på gården har upphört eller om det har inträffat förändringar i gårdens verksamhet.

Använd fakturans referensnummer. Referensnumren på LPA:s fakturor över försäkringspremier är alltid specifika för enskilda fakturor. Du kan använda referensnumret för en faktura.

Med fakturan över försäkringspremien får du också en bilaga med information om försäkringsskyddet och försäkringspremierna. Du kan också läsa bilagorna på LPA:s webbplats: Fakturabilagor.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig