Hoppa över navigering

Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?

Systemet med avträdelsestöd har alltid gällt en viss tid i sänder. Nu verkar det som om 2018 skulle vara det sista år då avträdelsestöd beviljas, berättar enhetschef Risto Syvälä vid LPA:s pensionsenhet.

Hinner man fortfarande söka avträdelsestöd och vad bör man beakta? Risto Syvälä svarar på de här frågorna på den finskspråkiga videon. Under videon finns hans svar på svenska.

Om du vill söka avträdelsestöd bör du göra det snart. Det första steget är att läsa informationen under Avträdelsestöd och sedan kontakta LPA-ombudsmannen i din region.

Kommer avträdelsestödet att upphöra och hinner man fortfarande söka?

Systemet med avträdelsestöd har alltid varit i kraft en viss tid i sänder. Nu ser det för första gången ut att upphöra på riktigt i slutet av året. Man hinner fortfarande ansöka om avträdelsestöd under det här året. Inte bara ansökan utan också den slutliga avträdelsen måste ske under lagens giltighetstid, alltså inom det här året. Fastän man har nästan ett år på sig lönar det sig att inte lämna ansökan till hösten. Man måste alltid först ansöka om ett förhandsbeslut och det beslutet gäller sedan till årsskiftet. Om du funderar det minsta på avträdelsestöd är det rätt tid att ta upp frågan nu i vår.

Vad ska man beakta om man vill söka avträdelsestöd?

Tänk igenom din situation: är avträdelsestöd det bästa alternativet för dig? Kartlägg de villkor som gäller avträdaren, förvärvaren som tar över och gårdsbruksenheten. Om du vill göra kartläggningen själv så finns det information här på webbplatsen. Du kan också kontakta LPA-ombudsmannen. Tillsammans med ombudsmannen kan ni fundera på om avträdelsestödet är ett bra alternativ. Samtidigt kan ni fundera på om avträdelsestödet är det enda och bästa alternativet eller om något annat pensionsalternativ skulle vara lika bra: till exempel den nya partiella ålderspensionen. Båda har sina sidor, men för det ändamålet har vi webbsidor och ombudsmän, som i den här situationen utreder om någon pensionsform kan komma i fråga och vilket alternativ som passar bäst i din egen situation.

Vad annat bör man beakta?

När avträdaren beviljas avträdelsestöd så övergår gården till en yngre förvärvare. Det lönar sig därför att i god tid ta med förvärvaren i diskussionen. Bland annat en affärsplan görs upp med tanke på den fortsatta verksamheten. Det finns mycket att tänka på i samband med en avträdelse, till exempel beskattningen och jordbruksstöden. Redan av de här orsakerna lönar det sig att börja med förberedelserna i god tid. LPA-ombudsmannen fungerar som stöd och man har också hjälp av LPA:s webbsidor.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig