Hoppa över navigering

Info till arbetsgruppledaren

Som ledare för en arbetsgrupp ska du skicka uppgifter om medlemmarna i din arbetsgrupp till LPA.

Om ett stipendium har beviljats i ditt namn och du fungerar som kontaktperson för en forsknings- eller arbetsgrupp, betraktar vi dig som arbetsgruppledaren. Som ledare för arbetsgruppen ska du anmäla namn och kontaktuppgifter för de personer som arbetar i din arbetsgrupp till LPA.

Anmäl uppgifterna om de gruppmedlemmar

  • som arbetar utan avbrott i minst fyra månader och
  • vars andel av stipendiet är minst 1 502 euro (2024) och
  • som inte är anställda för arbetet i fråga.

Anmäl uppgifterna om arbetsgruppens medlemmar till oss genom Arbetsgruppledarens anmälan. Du kan skicka anmälan via våra e-tjänster, per post eller som skannad bilaga via den skyddade e-posttjänsten. Gör anmälan så fort gruppmedlemmarnas deltagande är säkerställt.

Stipendiaten ska själv ansöka om en personlig pensionsförsäkring hos LPA.

Anmälan om förändringar

Skicka en ny arbetsgruppledarens anmälan om en ny gruppmedlem rekryteras för stipendiatarbetet eller om en person som tidigare arbetat i gruppen börjar på nytt. Anmälan ska göras senast när personen börjar arbetet.

Du behöver inte anmäla upphörande av stipendiatarbetet, adressändringar eller personliga kostnader för en person som redan anmälts. Stipendiaten ska själv anmäla förändringar till LPA.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig