Hoppa över navigering

Möjlighet att få betalningsuppskov för LPA:s fakturor på grund av coronaläget

Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare har tillfälligt ändrats på grund av de undantagsförhållanden som coronaepidemin orsakar. Ändringen gör det möjligt att på begäran få flytta fram förfallodagen för försäkringspremiefakturor som ska betalas till LPA med högst tre månader. Ingen dröjsmålsränta kommer att tas ut för den förlängda betalningstiden. Syftet med ändringen är att erbjuda lantbruksföretagare och stipendiater i svåra ekonomiska situationer flexibilitet när det gäller betalningen av försäkringspremier.

Möjligheten att få flytta förfallodagen utan dröjsmålsränta gäller endast fakturor vars ursprungliga förfallodag infaller 10.4 –31.7.2020

Det är förfallodagen för försäkringspremier gällande arbetspensioner, grupplivförsäkringar och obligatoriska olycksfallsförsäkringar för arbetstid som du kan få lov att flytta fram. Ändringen gäller inte premier för frivilliga försäkringar mot olycksfalls- och yrkessjukdomar eller försäkringar mot olycksfall under fritiden.

Möjligheten att få flytta förfallodagen gäller endast fakturor över försäkringspremier vars ursprungliga förfallodag infaller 10.4.2020 –31.7.2020.

Kom alltid överens om betalningsuppskovet genom att ringa vår kundtjänst

Kontakta vår premiefaktureringsenhet per telefon 029 435 2690 om du vill flytta fram förfallodagen för din faktura över försäkringspremier. Du kan också använda skyddad e-post för att komma överens om en betalningsplan. Välj då försäkringspremier som mottagare.

Vår kundbetjäning hjälper dig också om du vill ha längre betalningstid för en faktura vars förfallodag inte infaller under perioden 10.4.2020 – 31.7.2020. Då beräknas 4 procents dröjsmålsränta från och med den ursprungliga förfallodagen fram till den dag då du betalar din faktura. Om du har utnyttjat möjligheten att flytta fram förfallodagen utan dröjsmålsränta kan du vid behov även därefter begära ytterligare betalningstid med dröjsmålsränta för din faktura. Förutom dröjsmålsränta uppkommer inte andra kostnader för den förlängda betalningstiden.

Du måste alltid särskilt komma överens om en förlängning av betalningstiden. Det är viktigt att du kontaktar kundtjänsten redan innan din faktura förfaller.

Närmare information
LPA:s premiefaktureringsenhet tfn 029 435 2690
Antti Huhtamäki direktör (försäkrings- och ersättningstjänster), tfn 050 501 0200 eller antti.huhtamaki(at)mela.fi

Läs också: Flexibla möjligheter för betalning av LPA:s försäkringspremier

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig