Hoppa över navigering

LPA har fått Certifikatet Familjevänlig arbetsplats

Befolkningsförbundet i Finland beviljade den 24.11.2022 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Certifikatet Familjevänlig arbetsplats. Certifikatet är ett uttryck för att arbetsgivaren bär sitt sociala ansvar och engagerar sig för att fullfölja familjevänligheten i arbetsgemenskapen. LPA har ingått i Befolkningsförbundets program Familjevänlig arbetsplats sedan 2019.

– LPA har bedrivit ett målmedvetet utvecklingsarbete och har utgående från resultat av familjevänlighetsenkäter nått en synnerligen god nivå på tre år, konstaterar Anna Kokko, programchef för Befolkningsförbundets program Familjevänlig arbetsplats.

Inställning och små vardagsgärningar

Familjevänligheten var en del av vardagen redan innan LPA anslöt sig till programmet. Under de senaste åren har vi mer målinriktat och systematiskt än tidigare satsat på att lyfta fram familjevänligheten och synliggöra den i vardagliga rutiner.

– Medarbetarnas genomgripande välmående har beaktats i vår HR-strategi: ”Arbetstagare som mår bra i sitt arbete producerar den bästa kundupplevelsen för våra försäkrade”. Välbefinnandet syns också i form av högklassig kundbetjäning. Redan för att trygga pensionssystemets hållbarhet är vi som arbetspensionsanstalt skyldiga att föregå med gott exempel i fråga om familjevänlighet, säger LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Definitionen av familjevänlighet och förenhetligande av praxis stöder vardagen och synliggör det här viktiga temat.

– Betydelsefull är också coachningen av cheferna, eftersom familjevänlighet ofta handlar mest om inställningen och små vardagliga gärningar, konstaterar LPA:s personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister.

Insikter längs med färden

Hos LPA fastställde vi under coronatiden att nästan alla arbetsuppgifter lämpligen kan utföras på distans. Hybridarbetet har kommit för att stanna och stöder samordningen av familj och arbetsliv.

– Vi har strävat efter att smidigare och mer familjeinriktat än tidigare ta hänsyn till våra medarbetares behov av flexibilitet i vardagen. Vi har kunnat möta olika plötsliga behov som uppstått i familjelivet så att balansen mellan arbetet och familjelivet stöds, gläder sig Minna Gardemeister.

Responsen visar att personalens välbefinnande i arbetet och upplevelsen av likvärdighet och jämlikhet har utvecklats i positivare riktning när rutinerna har förenhetligats och vi har gått igenom dem tillsammans. Tillmötesgåendet har gjort att arbetstagarupplevelsen hos LPA har utvecklats i en gynnsam riktning och arbetet har förlöpt bra.

Familjevänligheten är vår styrka och dragkraft

Som arbetspensionsanstalt har LPA skyldighet att också främja medarbetarnas arbetsförmåga och långa arbetskarriärer. LPA har som mål att stöda samordningen av arbete och familjeliv i olika livsskeden och i livssituationer samt att främja en familjevänlig attityd i arbetslivet. I praktiken betyder det gemensamma spelregler, gott chefsarbete och respekt för varandras olika livssituationer.

– Vi har beslutat att familjevänligheten ska vara en resurs som lockar arbetstagare och som får dem att stanna. Vi kommer i fortsättningen att aktivt och systematiskt beakta familjevänligheten i utvecklingen av vår personals arbetstagaruppleveser och deras välbefinnande i arbetet. Tillsammans gör vi vår arbetsplats familjevänlig genom att ta hänsyn till varandra och respektera de olika livssituationer vi befinner oss i. Vi kommer att lyckas med detta när vi gör det till en del av vardagen och gott chefsarbete, säger Minna Gardemeister.

Närmare information:
Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 340 5983

På bilden tar LPA:s Heli Backman, Minna Gardemeister och Päivi Huotari emot certifikatet jämte gratulationer av Anna Kokko vid Befolkningsförbundet.

Familjevänligt företag, beviljat av Väestöliitto

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig