Hoppa över navigering

Stipendiat, nu kan du meddela ändringar som gäller ditt stipendiearbete på nätet

Nu är det enklare än tidigare att sköta ärenden som gäller LPA-tryggheten på nätet för vi har förnyat vår e-tjänst. E-tjänsten har utvidgats med många funktioner som underlättar ärendehanteringen.

Efter ändringarna kan e-tjänsten också användas i mobilen och finns nu också på engelska. Den nya yttre framtoningen är också fräschare.

Meddela ändringar och följ med ansökningar

Du kan nu direkt i e-tjänsten meddela om avbrott i stipendiearbetet, om att stipendiearbetet avslutas tidigare eller om att du återvänder till arbetet.

Genast på första sidan får du en översikt över ärenden som är under behandling och du kan följa med hur de framskrider.

Skicka och ta emot meddelanden

Nu kan du via en skyddad förbindelse skicka och ta emot meddelanden som gäller din personliga LPA-trygghet i e-tjänsten.

Kontrollera beslut och fakturor

Du kan se dina ansökningar som gäller försäkringar, olycksfall och pensioner som du lämnat in efter lanseringen av den nya e-tjänsten och beslut som meddelas i ärendena. Ansökningar och beslut för tiden innan den nya e-tjänsten infördes kan inte ses i tjänsten.

I tjänsten ser du fakturorna som du har fått efter lanseringen av den nya e-tjänsten och du kan ansöka om längre betalningstid.

Här finns e-tjänster

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig