Hoppa över navigering

Evenemang och utbildningar

På de avgiftsfria evenemangen och utbildningarna får du stöd för att kunna stärka ditt eget välbefinnande i arbetet!

Tidpunkterna för kommande evenemang och anvisningar om anmälan finns i evenemangskalendern:

För lantbruksföretagare

ABC-utbildningar om välmående

I ABC-kurserna om välmående lär du dig hur du kan förbättra din förmåga att orka i vardagen. Under utbildningen i smågrupper, som varar i 2 dagar, lär du dig se till din egen och dina närmstas välbefinnande. Evenemanget ordnas som en del av projektet Ta hand om bonden.

Utbildningen baserar sig på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf: s utbildning Psykiska första hjälpen ®1. I utbildningen behandlas teman som vi alla känner till från vardagen och vi hittar nya metoder som hjälper oss att orka.

Det ordnas utbildningar både på finska och svenska.

För vem: Lantbruksföretagare
Plats: Närevenemang, olika orter
Längd: Två dagar
Innehåll: Program, boken Psykiska första hjälpen 1, övernattning, måltider
Tidpunkt: evenemangskalendern

Vahva mieli -coachning (på finska)

Självförtroende inför entreprenörskapet! Coachningen hjälper dig att stärka självförtroende, optimismen och uthålligheten. Små övningar och uppgifter styr dig mot ett hållbart välbefinnande i arbetet. På mötena bildar vi nätverk i smågrupper och du får utveckla dina egna starka sidor som företagare. Evenemanget ordnas som en del av projektet Ta hand om bonden.
Coachningen är finskspråkig.

För vem: Lantbruksföretagare
Plats: På distans online
Längd: Fem möten
Innehåll: Coachning
Tidpunkt: evenemangskalendern

Arbetssäkerhetskort-utbildning (på finska)

I den för lantbruksföretagare skräddarsydda arbetssäkerhetskorts-utbildningen får du grundläggande information om säkerheten i arbetet på gemensamma arbetsplatser. När du har avlagt utbildningen med godkänt betyg beviljar Arbetarskyddscentralen dig ett arbetssäkerhetskort som gäller i fem år. Utbildningen ordnas som flerformsutbildning och på nätet. Närmare information om utbildningen: mela.fi/arbetarsäkerhetskortet

Flerformsutbildningen
För vem? Lantbruksföretagare
Plats: När- och nätutbildning runt om i Finland
Längd: 2 x 4 t närundervisning + 2 t nätundervisning + mellanuppgifter 2 x 2,5 t = 15 t
Innehåll: Program, arbetssäkerhets -arbetsboken, Arbetssäkerhetskortet, måltid och kaffe på närundervisningsdagarna
Tidtabell: evenemangskalendern

Nätutbildning
För vem? Lantbruksföretagare
Plats: På nätet
Längd: 4 t + 2 t + 4 t nätutbildning + mellanuppgifter 2 x 2,5 t = 15 t
Innehåll: Program, arbetssäkerhets -arbetsboken, Arbetssäkerhetskortet
Tidtabell: evenemangskalender

Voimaverstas -coachning (på finska)

Stark genom förändringar! Med hjälp av coachningen hittar du nya starka sidor i dig själv, du lär dig utnyttja dina krafter och finner ny glädje och energi i arbetet. Det är du som är experten på ditt eget arbete – kom med och utveckla din kompetens om välbefinnande i arbetet i en yrkeskunnig sparrning och bilda nätverk med de andra deltagarna.

I början av den resurscentrerade coachningen besvarar du en kartläggande enkät och får personlig respons på den. Coachningen fortsätter med tre interaktiva verkstäder och mellan dem får du utföra intressanta uppgifter. Alla har valts utifrån deltagarnas önskemål.

Coachningen är finskspråkig.

För vem: Lantbruksföretagare
Plats: Närevenemang, olika orter
Längd: Tre möten
Innehåll: Verkstäder och måltid
Tidpunkt: evenemangskalendern

Erfarenhetsgrupper

I erfarenhetsgrupperna får du i smågrupper samtala med andra som är i samma livssituation som du. Grupperna arrangeras under olika teman. Ta mod till dig och kom med! Mötena ordnas online och grupperna leds av projektarbetare för projektet Ta hand om bonden. Evenemanget ordnas som en del av projektet Ta hand om bonden.

Det ordnas erfarenhetsgrupper både på finska och svenska.

För vem: Lantbruksföretagare
Plats: På distans online
Längd: Fem möten
Innehåll: Erfarenhetsgruppernas möten
Tidpunkt: evenemangskalendern

Må Bra-dagar

På Må Bra-dagarna får du lyssna till intressanta föreläsningar och träffa andra lantbruksföretagare. Skojiga framträdanden erbjuder rekreation. Må Bra-dagarna ordnas med teman som varierar årligen och ger dig nyttiga tips som stöder ditt välbefinnande i arbetet. Må Bra-dagarna är en trevlig paus i vardagen! Evenemanget ordnas som en del av projektet Ta hand om bonden.

För vem: Lantbruksföretagare
Plats: Närevenemang, olika orter
Längd: En dag
Innehåll: Program och måltid
Tidpunkt: evenemangskalendern

Webbinarier

På webbinariet får du nyttig faktainformation och tips för vardagen! Det erbjuds mångsidigt expertföreläsningar om teman som stöder välbefinnandet i arbetet. Evenemangen ordnas som en del av projektet Ta hand om bonden.

För vem: Lantbruksföretagare
Plats: På distans online
Längd: 1,5–2 h
Innehåll: Expertföreläsning
Tidpunkt: evenemangskalendern

Samarbetspartnernas evenemang för lantbruksföretagare

Konditionshöjande rehabiliteringskurser (i huvudsak på finska)

Det ordnas konditionshöjande rehabiliteringskurser (kuntoremonttikurssi) avsedda för alla arbetsförmögna LÖPL-försäkrade i arbetsför ålder. Syftet med kurserna är att främja lantbruksföretagarnas hälsa och välbefinnande som helhet. Till kursprogrammet hör bland annat konditionsmätning, hälsomotion och arbetsergonomi samt föreläsningar om att må bra och orka med arbetet.

Du kan söka till kursen direkt eller via företagshälsovården. Om du söker till kursen via företagshälsovården kan du ansöka om FPA:s rehabiliteringspenning och vikariehjälpsavbytare med stöd av rehabiliteringsbeslutet som företagshälsovårdaren eller läkaren har gett (FPA:s blankett KU114r). Konditionshöjande rehabiliteringskurser ordnas av LPA, MTK-förbunden och olika serviceproducenter.

Kurserna ordnas huvudsakligen på finska.

Närmare information: tyhy(at)mela.fi

Understödd semester (på finska)

Organisationen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) ordnar understödd semester runt om i Finland i samarbete med olika serviceproducenter. Semesterstöd beviljas på ekonomiska, sociala och hälsorelaterade grunder. Deltagarna betalar själva en liten självriskandel. I samarbete med MTK ordnas det också egna semestrar för lantbruksföretagare. Ansök om semesterstöd tre månader i förväg.

Läs mer och anmäl dig: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (på finska).

Kiila-rehabilitering

Kiila-rehabilitering är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA och som den sökande har lagstadgad rätt till när företagshälsovården har konstaterat problem med arbetsförmågan. Målgruppen är personer under 67 år som har ett fast anställningsförhållande eller återkommande anställningsförhållanden för viss tid. Här ingår också företagare.

Läs mer och anmäl dig: FPA: Kiila-rehabilitering.

För stipendiater

Må Bra-dagar (på finska)

På Må Bra-dagarna får du lyssna till intressanta föreläsningar, delta i workshoppar och träffa kollegor. Må Bra-dagarna ordnas med teman som varierar årligen och ger dig nyttiga tips som stöder ditt välbefinnande i arbetet.

Evenemanget är finskspråkigt.

För vem: För stipendiater
Plats: Närevenemang, olika orter
Längd: en halv dag
Innehåll: Program, eftermiddagskaffe
Tidpunkt: evenemangskalendern

Närmare information: tyhy(at)mela.fi, Stipendiaternas Facebook

ABC-utbildningar om välmående (på finska)

Under ABC-kursen om välbefinnande lär du dig hur du kan förbättra din förmåga att orka i vardagen. Under utbildningen i smågrupper som varar i 2 dagar lär du dig se till din eget och dina närmstas välbefinnande.

Utbildningen baserar sig på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf: s utbildning Psykiska första hjälpen ®1. I utbildningen behandlar vi teman ur vardagen, bland annat det psykiska välbefinnandet, människorelationer, känslor, stresshantering och kriser.

Evenemanget är finskspråkigt.

För vem: För stipendiater
Plats: Närevenemang, olika orter
Längd: Två dagar
Innehåll: Program, material (boken Mielenterveyden ensiapu), måltider
Tidpunkt: evenemangskalendern

Närmare information: tyhy(at)mela.fi, Stipendiaternas Facebook

Kraft ut nätet (på finska)

Kraft ur nätet är handledning över nätet som stödjer den egna arbetsförmågan. Det finns två grupper för kamratstöd som samlas över nätet: en för forskningsstipendiater och en för konststipendiater.

Under handledningen på nätet, som omfattar en och en halv timme, får du handledning i teman som är viktiga med tanke på välbefinnandet, bland annat arbetsengagemang, levnadsvanor, stresshantering och återhämtning samt arbetets betydelsefullhet. Handledningen är interaktiv och utnyttjar det kamratstöd som gruppen erbjuder. Handledare är sakkunniga vid Institutet för Arbetshälsa.

Evenemanget är finskspråkigt.

För vem: För stipendiater
Plats: online
Längd: 1,5 timmar per gång / 6 gånger per år
Innehåll: Utbildning, material
Tidpunkt: evenemangskalendern

Närmare information: tyhy(at)mela.fi, Stipendiaternas Facebook

Webbinarier (i huvudsak på finska)

På webbinariet får du nyttig faktainformation och tips för vardagen. I webbinarierna får du kring olika teman nyttig information som stöd för ditt välbefinnande i arbetet.

Evenemanget ordnas huvudsakligen på finska.

För vem: LPA: s kunder
Plats: På distans online
Längd: 1,5–2 h
Innehåll: Expertföreläsning
Tidpunkt: evenemangskalendern

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig