Hoppa över navigering

Info till stipendiegivare

En stipendiegivare ska anmäla sådana stipendier till LPA som i fråga om arbetsperiodens längd och stipendiets storlek uppfyller villkoren för försäkring.

Stipendiegivare är skyldiga att anmäla beviljade stipendier till LPA. Stipendiegivarens anmälan om stipendium är en förutsättning för handläggning av stipendiatens pensionsförsäkringsansökan. Vi övervakar också stipendiaternas försäkringsplikt utgående från stipendiegivarnas anmälan.

Stipendiegivaren ska anmäla stipendier till LPA när både arbetets varaktighet och stipendiebeloppet överstiger de lagstadgade minimitrösklarna. Skicka in stipendiegivarens anmälan så snart stipendiet beviljas eller senast när utbetalningen av stipendiet börjar.

Mer information om anmälan av stipendier på finska: Ohje apurahan myöntäjälle.

Anmälan om stipendium

Den som beviljar ett stipendium ska meddela LPA om det då både arbetets varaktighet och det beviljade stipendiebeloppet (2024 minst 1 501,71 euro för fyra månader) överstiger de minimigränser som bestäms i lagen. Skicka in stipendiegivarens anmälan så snart stipendiet beviljas eller senast när utbetalningen av stipendiet börjar.

Gör en anmälan om beviljat stipendium elektroniskt via Apra-tjänsten. För att använda tjänsten krävs ett separat telekommunikationsavtal med LPA. Tjänsten är avgiftsfri. Mer information: Apra-tjänsten.

Om du inte kan göra anmälan via Apra-tjänsten, kan du skicka anmälan till LPA på blankett 4003. Skicka blanketten som bilaga via den skyddade e-posttjänsten. Välj då Försäkringsärenden som mottagare.

Informera om försäkringsskyldigheten

Stipendiegivarna har möjlighet att påminna stipendiaterna om deras försäkringsskyldighet. Kom ihåg detta i din egen information!

Vi har tagit fram en broschyr om försäkring för stipendiater med allmän information om pensions- och olycksfallsförsäkring vid stipendiatarbete. Du kan använda broschyren fritt i din egen information. Broschyren För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA kan du foga exempelvis till försäkringsbeslutet.

Broschyren finns att tillgå på svenska, finska och engelska, och den uppdateras regelbundet. Du kan beställa broschyrer avgiftsfritt via sidan Publikationer.

LPA:s nyhetsbrev till stipendiegivare

LPA:s nyhetsbrev till stipendiegivare innehåller aktuell information om försäkringar för stipendiater och tips till stipendiegivare om frågor kring stipendiaternas LPA-trygghet. Du kan läsa nyhetsbreven på finska här: Melan uutiskirje apurahan myöntäjälle.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig