Hoppa över navigering

Beredskapen för coronaviruset inom lantbruket

Åtminstone hittills finns det inte kännedom om att coronaviruset skulle ha påträffats på lantbruk. Det är emellertid viktigt att följa myndigheternas instruktioner för att förebygga coronavirussmitta. Om coronasmitta upptäcks hos en lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion eller om gårdens företagare sätts i coronakarantän måste man utreda hur skötseln av husdjuren ska ordnas.

Alla uppmanas skydda sig mot coronaviruset på samma sätt som mot andra orsaker till luftvägsinfektioner. I första hand gäller det att iaktta god handhygien och lära sig hosta och nysa i en näsduk. Vi rekommenderar att man följer anvisningarna som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd samt utrikesministeriets anvisningar om resande.

Kan man få avbytarservice i coronakarantän?

Kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar kan sätta en person i karantän, om det har konstaterats eller finns anledning att misstänka att personen har utsatts för en allmänfarlig smittsam sjukdom. Om en lantbruksföretagare sätts i karantän på grund av coronaviruset borde företagaren ta reda på om karantänen medför begränsningar exempelvis i fråga om deltagandet i skötseln av husdjuren.

Om en lantbruksföretagare insjuknar i coronaviruset kan hen ha rätt till vikariehjälp på grundval av arbetsförmåga till följd av sjukdom. Att sättas i karantän utan arbetsoförmåga är ingen grund för vikariehjälp. Om en lantbruksföretagare sätts i karantän och därför är förhindrad att delta i skötseln av husdjuren kan hen vända sig till den lokala enheten och begära semester eller avgiftsbelagd avbytarservice.

Den lokala enheten ska höra med hälsovårdsmyndigheten vad som ska beaktas om avbytarservice ordnas till en gård där lantbruksföretagaren eller en person som arbetar på gården har satts i karantän på grund av konstaterad eller misstänkt sjukdom. Om kommunens hälsovårdsmyndighet anser att avbytarens hälsa är hotad har den lokala enheten med stöd av lagen om avbytarservice möjlighet att vägra ordna avbytarservice.

Om avbytaren har varit på resa i ett epidemiområde kan läkaren för smittsamma sjukdomar eller någon annan vid kommunens hälsovårdsmyndighet sätta avbytaren i karantän. Att avbytaren varit på resa i ett visst land är ingen grund för att vägra ta emot avbytaren, om avbytaren inte har satts i karantän.

Enligt Livsmedelsverkets nuvarande uppgifter smittar coronaviruset inte från människa till djur.

FPA kan ge information om dagpenning vid smittsam sjukdom, som kan ersätta inkomstbortfall på grund av karantän. Storleken på dagpenningen vid smittsam sjukdom bestäms enligt LFÖPL-arbetsinkomst.

Se också: Hur påverkar coronaviruset avbytarservicen inom lantbruket?

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig