Hoppa över navigering

LPA avgjorde mer än 80 000 ansökningar i fjol

2023 var ett år av generationsskifte på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när Heli Backman tog över som LPA:s VD i början av februari. År 2023 låg LPA:s totala rörelsekostnader kvar på nästan samma nivå som föregående år. Avkastningen på LPA:s investeringar 2023 var 8,2 procent. Handläggningstiderna för ansökningar var kortare än under föregående år, och mer än 80 000 ansökningar avgjordes under året.

I slutet av året hade LPA 52 878 LFÖPL-försäkrade kunder, av vilka 48 859 var lantbruksföretagare (inklusive fiskare, skogsbruksföretagare och renskötare) och 4 038 var stipendiater. Antalet kunder som är försäkrade för stipendier och renskötsel låg kvar på 2022 års nivå, medan antalet andra kundgrupper minskade i likhet med tidigare år. Totalt sett minskade antalet LFÖPL-försäkrade kunder med 2,5 procent jämfört med föregående år. LPA hade 73 049 kunder som var försäkrade mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Under 2023 betalade LPA ut totalt 1 069,9 (2022: 1017,4 miljoner euro). I slutet av året fick 90 830 personer arbetspension, av vilka 361 var stipendiater. I genomsnitt gick LPA:s kunder i pension vid 63,0 års ålder, baserat på deras tid i arbetet.

God avkastning på LPA:s investeringar

År 2023 var avkastningen på LPA:s investeringar 8,2 procent. I fråga om investeringarna placerade sig LPA bland de bästa i branschen.

I slutet av året hade LPA:s investeringar ett marknadsvärde på 362,6 miljoner euro, inklusive investeringskonton. Den bokföringsmässiga nettointäkten av placeringsverksamheten var 11,8 miljoner euro (2022: -7,4). Resultatet för verkligt värde var 8,2 procent (2022: -11,1 procent) för sysselsatt kapital.

Under 2023 uppgick LPA:s totala rörelsekostnader till 27,3 miljoner euro och var nästan på samma nivå som under 2022 (2022: 27,0 miljoner euro). Premieinkomsten låg kvar på samma nivå som föregående år och uppgick till 188,9 miljoner euro.

– Ur LPA:s ekonomiska synvinkel var 2023 ett mycket framgångsrikt år. Trots utvecklingen av verksamheten var rörelsekostnaderna fortsatt under kontroll och i synnerhet aktieinvesteringarna utvecklades väl, sade VD Heli Backman vid LPA:s delegationsmöte den 15 april.

Processförbättringarna återspeglades i ökad kundnöjdhet

LPA avgjorde mer än 80 000 ansökningar i fjol. Vi har förbättrat handläggningstiderna för ansökningarna som vi tar emot och förbättrat våra tjänster, bland annat genom att lägga till automatiserade meddelanden i vår kundkommunikation. Som ett resultat av dessa åtgärder har kundernas tillfredsställelse med LPA:s tjänster ökat. I undersökningar om kundnöjdhet fortsätter LPA att få högsta betyg för personlig och sakkunnig service. Vi undersöker ständigt olika sätt för att göra det så smidigt som möjligt att uträtta ärenden hos LPA.

– Vår huvuduppgift är att ge våra kunder omfattande social trygghet och stödja deras förmåga att arbeta. Vi vill göra det smidigt och med stort hjärta. Vårt mål är att ytterligare förbättra våra kunders upplevelse av LPA, säger Backman.

LPA:s strategi för 2024–2027 fokuserar på att förbättra kundupplevelsen, strömlinjeforma processer och förbättra den operativa effektiviteten.

Närmare information: verkställande direktör Heli Backman, p. 029 435 2267, heli.backman(at)mela.fi

Läs om LPA: s år 2023 i vår årsberättelse

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig