Hoppa över navigering

Försäkringspremierna för renskötare

LFÖPL-försäkringspremierna för renskötare beräknas på din personliga LFÖPL-arbetsinkomst.

LFÖPL-försäkringspremierna och premierna för den obligatoriska OFLA-försäkringen för arbetstid tas oberoende av beloppet ut i fyra rater, förfallodagarna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12. Alla LPA:s försäkringspremier, också för frivilliga försäkringar, är avdragbara i beskattningen. Fråga Skatteförvaltningen om avdragsgrunderna.

Om du behöver betalningstid för försäkringspremierna kan du behändigt komma överens om en ny betalningstidtabell i vår e-tjänst. I tjänsten ser du också kopior av fakturor som du har fått efter 1.1.2021.

Du kan också komma överens om en betalningstidtabell genom att ringa faktureringen av försäkringspremier tfn 029 435 2690 eller genom att skicka oss skyddad e-post. Välj då försäkringspremier som mottagare.

LPA:s kontonummer för betalning av försäkringsavgifter

OP Helsingfors
FI45 5721 1510 0074 17
OKOYFIHH

Nordea
FI65 2290 3800 0000 50
NDEAFIHH

LFÖPL-försäkringspremier 2021

Procentsatsen är beroende av din ålder och din årsarbetsinkomst.

Ålder Arbetsinkomst/år Procentsats
under 53 är under 28 248 e

över 44 390 e

13,0140

24,10

53–62 år under 28 248 e

över 44 390 e

13,8240

25,60

63 år fyllda under 28 248 e

över 44 390 e

13,0140

24,10

För den del av arbetsinkomsten som ligger mellan 28 248 och 44 390 euro stiger försäkringspremien enligt en glidande skala. För den del som överstiger 44 390 euro är procentsatsen 24,10 procent. Eftersom 53–62-åringar har en större pensionstillväxt betalar de en något högre premie under övergångsperioden 2017–2025.

År 2021 är premien för grupplivförsäkringen 15 euro.

OFLA-försäkringspremier 2021

Försäkring Pris
Obligatorisk OFLA-försäkring för arbetstid 18,00 euro + 0,85 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten
Frivillig OFLA-försäkring för arbetstid 21,60 euro + 1,02 procent av årsarbetsinkomsten
Olycksfallsförsäkring för fritids 16,00 euro + 0,3 procent av årsarbetsinkomsten

Beräkna dina försäkringspremier med hjälp av räknaren

Dina försäkringspremier bestäms enligt din arbetsinkomst. Med hjälp av LPA-trygghetsräknaren kan du beräkna premierna för din LFÖPL-försäkring och för dina OFLA-försäkringar för arbetstid och fritid.

Beräkna dina försäkringspremier med LPA-trygghetsräknaren.

Anslut dig till företagshälsovården

Du får 20 procents rabatt på premien för din OFLA-försäkring för arbetstid, om du hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare. Du har rätt till rabatten om du är LFÖPL-försäkrad och hörde till företagshälsovården den första oktober föregående år.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan för LFÖPL- och OFLA-försäkringspremiefakturor är 8 procent per år under tiden 1.7.–31.12.2021.

Frågor om försäkringspremierna?

Här har vi samlat vanliga frågor om försäkringspremierna.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig