Hoppa över navigering

Ofta ställda frågor om inkomstregistret

Det nationella inkomstregistret togs i bruk 1.1.2019. Det innebär att om du betalar lön ska du anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret senast på den femte dagen efter betalningsdagen.

Uppgiften om arbetspensionsförsäkring

Alltid då du anmäler uppgifter om lön för LFÖPL- eller OFLA-försäkrat arbete ska du välja LFÖPL som arbetspensionsförsäkring. Välj arbetspensionslagen LFÖPL även i sådana fall där du betalar lön till en familjemedlem som är minderårig eller som har ålderspension eller avträdelsestöd. Läs mer om försäkring för familjemedlemmar.

Välj LFÖPL som arbetspensionsförsäkring när du betalar lön

  • till en familjemedlem som uppfyller villkoren för att LFÖPL-försäkras som familjemedlem
  • till en familjemedlem som är minderårig eller som har ålderspension eller avträdelsestöd
  • till en delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo eller till delägarens make eller maka
  • till en sambo.

Du behöver inte fylla i följande punkter

När du anmäler uppgifter till inkomstregistret och väljer arbetsoensionslagen LFÖPL ska du lämna de punkter tomma som gäller yrkesbeteckning, pensionsanstaltens nummer, försäkringsnummer och olycksfallsförsäkringsbolag.

På vår webbplats har vi samlat frågor och svar om inkomstregistret.
Mer information om inkomstregistret finns på registrets webbplats: inkomstregistret.fi

Tillfällig störning i tjänsten Palkka.fi

I inkomstregistret behöver man inte anmäla yrkeskategorin för LFÖPL-försäkrat arbete. För tillfället kräver tjänsten Palkka.fi dock felaktigt uppgift om yrkeskategorin också i detta fall.

Som yrkeskategori kan du välja till exempel

  • 61212 Boskapsskötare m.fl.
  • 61111 Åkerodlare
  • 62100 Skogsbrukare och skogsarbetare

Eftersom det inte är fråga om ArPL-försäkrat arbete har valet av yrkeskategori ingen betydelse för försäkringen.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig