Hoppa över navigering

Toppavbytaren är ett proffs på högsta nivå som förstår djuren och vet hur maskinerna fungerar

Hösten 2020 arrangerade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA kampanjen Toppavbytare. Målet var att lyfta fram det viktiga och intressanta arbete som lantbruksavbytarna utför. Vi frågade lantbruksföretagare och andra som arbetar med avbytarna hurdan en toppavbytare är och fick in närmare 400 anmälningar. Toppavbytarna som hade fått de bästa motiveringarna belönades den 8 april 2021 i fyra olika lokala enheter. I samband med prisutdelningen publicerades också videofilmen Toppavbytare.

– Ett stort tack å hela familjens vägnar, nu fick mamma också ta semester, skrev lantbruksföretagaren Hanna Myrskyranta i sin motivering om Jouki Tchaous. Jouki är en av de tre avbytarna som belönades i Toppavbytar-kampanjen. Han arbetar inom Sastamala stads avbytarservice.

Uppskattningen av avbytarnas arbete framhävdes i motiveringarna

De två andra som belönades med Toppavbytar-priset är Heidi Hakkarainen från den lokala enheten för avbytarservice i Pielisjärvi Karelen och Tuomas Turunen från den lokala enheten i Muhos. Juryn, som bestod av företrädare för intressentgrupperna kring avbytarservicen, valde ut dessa tre avbytare eftersom det i motiveringarna tydligt framgick hur viktigt och mångsidigt arbetet är liksom också vilka färdigheter och egenskaper det är som gör en lantbruksavbytare till en Toppavbytare. LPA belönade Toppavbytarna med presentkort på inkvartering i Finland värda 1 000 euro. Även de som hade anmält avbytarna till tävlingen belönades.

Det kom in så många fantastiska motiveringar att juryn beslutade att utse ytterligare en Toppavbytare som fick ett hedersomnämnande. Många hade röstat på Mira Tukiainen från St:Michels stad.

– När det gäller Mira värdesätter jag mest att hon alltid arbetar som om hon arbetade åt sig själv, hon sköter djuren som om de vore hennes egna, säger kollegan Eevi Piili i sin motivering.

På prisutdelningsceremonin publicerades också videon Toppavbytare som visar de tre toppavbytarna i sitt arbete.

I lantbruksavbytarens arbete ingår mångsidiga och självständiga arbetsuppgifter bland djur

I sina motiveringar berättade lantbruksföretagarna att de framför allt värdesätter goda färdigheter att handskas med djur och ansvarsfullt arbete och pålitlighet. Även färdigheterna att använda sig av olika maskiner och anordningar i samband med djurskötseln uppskattades högt bland företagarna.

– Det bästa är att få arbeta med djur och som en del i kedjan få hjälpa företagarna att producera ren finländsk föda åt oss, säger Mira Tukiainen i sin beskrivning av de bästa sidorna med arbetet som avbytare.

Lantbruksavbytarnas arbete är viktigt

Syftet med kampanjen om toppavbytare var att öka kännedomen om lantbruksavbytarnas arbete och uppskattningen av det. Materialet som kampanjen gav kommer bland annat att användas för att ta fram material för läroinrättningar och i marknadsföringssyfte.

I Finland arbetar cirka 2 300 kommunala lantbruksavbytare i fast anställning. Dessutom arbetar lantbruksföretagare som visstidsanställda i kommunen, som självständiga yrkesutövare eller som avbytare i avbytarföretag. Lantbruksföretagarna kan välja om de anlitar kommunens tjänster eller

om de ordnar sin avbytarservice själva. En lantbruksföretagare som ordnar sin avbytarservice själv köper tjänsterna av ett företag eller en företagare som är införd i förskottsuppbördsregistret.

Man kan utbilda sig till lantbruksavbytare vid läroinrättningar för lantbruksbranschen. Det är lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA som på riksnivå ansvarar för verkställandet av avbytartjänsterna. År 2021 ordnas avbytarservice av 38 kommuner med vilka LPA har ingått avtal. Närmare information får du på sidan: Avbytarservice för lantbruksföretagare.

Närmare information
sakkunnig Erkki Eskola, tfn 029 435 2480 eller erkki.eskola(at)mela.fi

Läs mera om kampanjen: Toppavbytare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig