Hoppa över navigering

Smarta gårdsvideon

Tävlingen Smarta gårdsvideon har avgjorts!

Vi ordnade en videotävling med temat säkerheten i arbetet inom lantbruket för yrkeshögskolestuderande inom området för naturbruk. Målet var att locka lantbruksstuderande och dem som arbetar på gårdarna att fundera kring säkerheten i arbetet på ett nytt sätt. Tävlingen hör till LPA:s tema Noll olycksfall i lantbruket.

De studerande kunde delta ensamma eller som studerandegrupp. Tävlingen pågick 16.8–31.10.2021.

Vad är en smart gårdsvideo?

Infallsvinkeln och sättet att förverkliga den smarta gårdsvideon var fritt valbara. Vi önskade att videon särskilt skulle vara påhittig och insiktsbaserad när det gäller säkerheten i arbetet på en lantgård. De studerande ombads att med stöd av till exempel frågor fundera på hur de skulle förbättra säkerheten i arbetet inom lantbruket.

  • Hur förhindrar du olycksfall i lantbruket?
  • Hur hanterar du risker?
  • Har det förekommit tillbud?

Vi bad deltagarna beakta en videolängd på högst två minuter och uppmärksamma att budskapet om säkerhet i arbetet tydligt framgår.

De smarta gårdsvideona har valts ut

Tävlingen har avgjorts och skaparna av de bästa Smarta gårdsvideona har belönats.

I den högklassiga tävlingen valde juryn, som bestod av sakkunniga hos LPA, den påhittiga videon som rör sig i tiden ”Asenne ratkaisee – Aina on aikaa” (Inställningen avgör – Tid finns alltid) av Markus Kupari och Ilkka Saarikoski, andraårstuderande vid yrkeshögskolan i Jyväskylä, till vinnare av huvudpriset på 3 000 euro.

Det delades också ut två hedersomnämnanden på 1 000 euro i tävlingen. Det ena hedersomnämndandet gick till Johanna Muotkavaara och Sanna Saarela vid yrkeshögskolan i Lappland för deras video Rauhallisuus on työturvallisuutta och det andra hedersomnämnandet vann Emilia Leppämäki vid yrkeshögskolan i Jyväskylä med sina glada arbetssäkerhetstips.

Läs mera: Video med varning för cybersäkerheten segrar i tävlingen Smarta gårdsvideon

Se vinnarvideona

Huvudvinst

Markus Kupari och lkka Saarikoski, yrkeshögskolan i Jyväskylä
Asenne ratkaisee – Aina on aikaa.

I sin video visar Markus Kupari och Ilkka Saarikoski på risker i arbetssäkerheten allt sedan 1981 fram till 2045.

Juryns kommentarer:

  • Videon var insiktsbaserad och urskiljde sig tydligt eftersom den närmade sig temat på ett annorlunda sätt. Särskilt fint var att även cybersäkerheten hade beaktats.
  • Berättelsen var rolig och betydelsen av en positiv inställning till arbetssäkerheten framhävdes koncist.
  • Ett specialomnämnande får videon för att videoskaparna också hade tagit fram både klädseln och musiken själva.

Se Asenne ratkaisee – Aina on aikaa på YouTube

Hedersomnämnande

Johanna Muotkavaara och Sanna Saarela yrkeshögskolan i Lappland
Rauhallisuus on työturvallisuutta

Johanna Muotkavaara och Sanna Saarela beskrev i sin video särskilt arbetssäkerheten på en mjölkkogård.

Juryns kommentarer:

  • I videon lyfts sakkunnigt och tydligt fram omfattande fakta om säkerheten i arbetet på gårdar, till exempel ett flertal konkreta tips på säkerheten i arbetet vid arbete med djur.
  • Valet av tema var träffande eftersom flest olycksfall inträffar i arbetet med djur. Videon förmedlade dessutom en varmhjärtad stämning och djuren var mycket närvarande.

Se Rauhallisuus on työturvallisuutta på YouTube

Hedersomnämnande

Emilia Leppämäki, yrkeshögskolan i Jyväskylä
Iloisia työturvallisuusvinkkjeä

Emilia Leppämäki beskrev i sin video arbetssäkerheten på ett månsidigt humoristiskt sätt.

Juryns kommentarer:

  • I videon har på med positiv och otvunget uppmuntrande humor tagits fram många väsentliga tips för arbetssäkerhet.
  • Budskapet om arbetssäkerhet har kunnat komprimeras i bilden, utan tal. Sålunda är budskapet lätt att förstå även internationellt.

Se Iloisia työturvallisuusvinkkejä på YouTube

Närmare information: arbetarskyddsagronom Erik Lindroos, tfn 0500 467 658 eller erik.lindroos(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig