Hoppa över navigering

Smarta gårdsvideon

Arbetssäkerheten består till 95 procent av rätt inställning och till 5 procent av kunskap!

Vi arrangerar en videotävling för yrkeshögskolestuderande inom ämnesområdet naturbruk med temat säkerheten i arbetet inom lantbruket. Du kan delta i tävlingen 1.9.–30.11.2023.

Videotävlingen är en del av LPA:s tema Noll olycksfall i lantbruket.

Vad är en smart gårdsvideo?

Hur skulle du förbättra säkerheten i arbetet inom lantbruket? Berätta det för oss i en videoinspelning och var med om att främja arbetssäkerhetskulturen.

Skriv manus för en video och spela in den. I videon kan du ta ställning till exempel till de här frågorna:

 • Hur förebygger du olycksfall inom lantbruket?
 • Hur hanterar du risker?
 • Har tillbud skett?

Välj själv infallsvinkel och hur du vill genomföra projektet. Stilen bestämmer du själv!

Vi värdesätter särskilt påhittiga och insiktsfulla perspektiv och att ditt budskap om säkerheten i arbetet tydligt framgår. Vi fäster uppmärksamhet även vid det tekniska genomförandet och hur intressant videoinspelningen upplevs som.

Att delta är enkelt. Du kan spela in videon med din smarttelefon och inspelningen får vara högst två minuter lång. Du kan delta ensam eller i en grupp av studerande.

De bästa belönas

Vi belönar de bästa videorna med penningvinster! Tävlingens vinnare får 3 000 euro. Dessutom delar vi ut två hedersomnämnanden på 1 000 euro. Tävlingens vinnare publiceras i januari 2024.

Inspelningstips

Kom ihåg när du spelar in din video:

 • Spela in videon i vågrätt läge.
 • Testa om ljudet hörs bra eller om det finns störande ljud i bakgrunden.
 • Undvik att kameran rör sig onödigt.
 • Kontrollera ljusförhållandena, undvik till exempel att spela in videon mot ljuset.
 • Det syns väl ingenting i bakgrunden som inte ska vara där (t.ex. utomstående personer)?
 • Kom ihåg att vi lägger till text till videon så undvik att spela in videon för nära.

Anvisningar för deltagande och regler

Läs anvisningarna noggrant innan du skickar in ditt tävlingsbidrag! När du anmäler dig förbinder du dig till att följa reglerna.

Tävlingstid

Du kan skicka in tävlingsbidraget 1.9.–30.11.2023.

Tävlingsdeltagare

I tävlingen kan yrkeshögskolestuderande inom området för lantbruk som har fyllt 18 år. Du kan delta ensam eller i en grupp av studerande.

Priser

Vi delar ut penningpriser för sammanlagt 5 000 euro i tävlingen. Första priset är 3 000 euro. I tävlingen delar vi dessutom ut två hedersomnämnanden på 1 000 euro.

Valet av tävlingens vinnare

En jury bestående av sakkunniga vid LPA väljer ut de bästa av videorna i tävlingen. I valet framhäver tävlingsjuryn vikten av att budskapet om säkerheten i arbetet är tydligt, videon intressant, infallsvinkeln påhittig och videon ska vara tekniskt sett väl gjord. Vinnarna publiceras i januari 2024. Arrangören informerar tävlingssegrarnas kontaktpersoner.

Medverkan i tävlingen

Tävlingsbidragen ska skickas till tävlingen med hjälp av deltagarblanketten. Du kan delta i tävlingen med en eller flera videon.

Genom att delta i tävlingen förbinder du dig att följa tävlingsreglerna. Dessa regler gäller alla deltagare. Tävlingsarrangören ansvarar inte för tävlingsbidrag som inte kommit fram på grund av tekniska orsaker.

Anmälningsblankett

 1. Gå till webbplatsen där anmälningsblanketten finns.
 2. Fyll i anmälningsblanketten.
 3. Ladda ner videofilen.
 4. Du får ett meddelande när vi har fått din fil.

Anvisningar för bearbetningen av videon

Skriv manus och spela in videon. Videon får vara högst 2 minuter lång. Du bestämmer själv din stil. Spara videon i avi, mp4, mpeg, mov, flv, f4v eller wmv –format och ladda upp videofilen via blanketten för anmälning till tävlingen.

Videon som skickas till tävlingen ska vara gjorda av deltagaren/deltagarna själv/a och får inte kränka upphovsrättigheter, varumärken eller andra immateriella rättigheter, integritetsskyddet eller tredje parts rättigheter och ingen annan part får ha yrkanden som gäller videon.

Inspelningstillstånd

Den som är kontaktperson för en deltagande grupp ansvarar för att de som syns på videon har gett sitt samtycke till att de framträder i videon. De personer som syns på videon ska vara namngivna personer inom gruppen. Kontaktpersonen ska informera gruppens medlemmar om tävlingsreglerna.

Användningsrättigheterna

De som deltar i tävlingen intygar att de äger alla rättigheter till videon. LPA får rätt att visa alla videon som deltagit i tävlingen eller delar av dem och namnen på alla som deltar i gruppen som tagit fram videon på sin webbplats, i kanalerna i sociala medier och i övrig kommunikation utan särskilt samtycke, tillstånd eller ersättningskrav av ovanstående personer. LPA har rätt att lägga till text och redigera videorna för sina egna kommunikationskanaler. Videorna som LPA inte kommer att använda förstörs inom loppet av ett år från att tävlingen avslutats.

Arrangörens ansvar för skadestånd

Den som deltar i tävlingen fritar tävlingsarrangören allt ansvar och kostnader som kan uppkomma till följd av medverkan i tävlingen. Arrangörernas ansvar gentemot deltagarna begränsas till värdet av priset. Tävlingssegraren/-deltagarna) ansvarar för alla andra kostnader som uppstår i fråga om att godta priset.

Ändringar

Arrangören har rätt att förkasta videon som deltagit i tävlingen och i samband med vilka reglerna inte har följts eller vars innehåll är kränkande eller i övrigt strider mot tävlingens principer och/eller upphovslagstiftningen. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra tävlingens tidtabell och regler.

Dataskydd

Personuppgifterna gällande personer som deltar i tävlingen förstörs på ett data säkert sätt när de inte längre behövs. Insamlade personuppgifter förstörs på ett datasäkert sätt när dessa inte längre behövs. Du får mer information om behandlingen av personuppgifter: Dataskyddsanmälan

Eventuella kontaktuppgifter som deltagarna gett används enbart för ordnande av tävlingen, prisutdelning och för frågor i anslutning till användningen av videorna och uppgifterna överlåts inte åt tredje. När du deltar i tävlingen ger du ditt samtycke till att personuppgifterna lagras och behandlas för att tävlingen ska kunna genomföras och för priset ska kunna överlåtas.

Tävlingsarrangör

Tävlingen ordnas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Norrskensparken 2, 02100 Esbo

Närmare information

Anna-Riikka Pukari, fornamn.efternamn(at)mela.fi, tel. 029 435 2469


De smarta gårdsvideona 2021 har valts ut

Första gången vi ordnade videotävlingen smarta gårdsvideona var på hösten 2021.

I den högklassiga tävlingen valde juryn, som bestod av sakkunniga hos LPA, den påhittiga videon som rör sig i tiden ”Asenne ratkaisee – Aina on aikaa” (Inställningen avgör – Tid finns alltid) av Markus Kupari och Ilkka Saarikoski, andraårstuderande vid yrkeshögskolan i Jyväskylä, till vinnare av huvudpriset på 3 000 euro.

Det delades också ut två hedersomnämnanden på 1 000 euro i tävlingen. Det ena hedersomnämndandet gick till Johanna Muotkavaara och Sanna Saarela vid yrkeshögskolan i Lappland för deras video Rauhallisuus on työturvallisuutta och det andra hedersomnämnandet vann Emilia Leppämäki vid yrkeshögskolan i Jyväskylä med sina glada arbetssäkerhetstips.

Läs mera: Video med varning för cybersäkerheten segrar i tävlingen Smarta gårdsvideon

Se vinnarvideona

Huvudvinst

Markus Kupari och lkka Saarikoski, yrkeshögskolan i Jyväskylä
Asenne ratkaisee – Aina on aikaa.

I sin video visar Markus Kupari och Ilkka Saarikoski på risker i arbetssäkerheten allt sedan 1981 fram till 2045.

Juryns kommentarer:

 • Videon var insiktsbaserad och urskiljde sig tydligt eftersom den närmade sig temat på ett annorlunda sätt. Särskilt fint var att även cybersäkerheten hade beaktats.
 • Berättelsen var rolig och betydelsen av en positiv inställning till arbetssäkerheten framhävdes koncist.
 • Ett specialomnämnande får videon för att videoskaparna också hade tagit fram både klädseln och musiken själva.

Se Asenne ratkaisee – Aina on aikaa på YouTube

Hedersomnämnande

Johanna Muotkavaara och Sanna Saarela yrkeshögskolan i Lappland
Rauhallisuus on työturvallisuutta

Johanna Muotkavaara och Sanna Saarela beskrev i sin video särskilt arbetssäkerheten på en mjölkkogård.

Juryns kommentarer:

 • I videon lyfts sakkunnigt och tydligt fram omfattande fakta om säkerheten i arbetet på gårdar, till exempel ett flertal konkreta tips på säkerheten i arbetet vid arbete med djur.
 • Valet av tema var träffande eftersom flest olycksfall inträffar i arbetet med djur. Videon förmedlade dessutom en varmhjärtad stämning och djuren var mycket närvarande.

Se Rauhallisuus on työturvallisuutta på YouTube

Hedersomnämnande

Emilia Leppämäki, yrkeshögskolan i Jyväskylä
Iloisia työturvallisuusvinkkjeä

Emilia Leppämäki beskrev i sin video arbetssäkerheten på ett månsidigt humoristiskt sätt.

Juryns kommentarer:

 • I videon har på med positiv och otvunget uppmuntrande humor tagits fram många väsentliga tips för arbetssäkerhet.
 • Budskapet om arbetssäkerhet har kunnat komprimeras i bilden, utan tal. Sålunda är budskapet lätt att förstå även internationellt.

Se Iloisia työturvallisuusvinkkejä på YouTube

Närmare information: arbetarskyddsagronom Erik Lindroos, tfn 0500 467 658 eller erik.lindroos(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig