Hoppa över navigering

Smarta gårdsvideon

Arbetssäkerheten består till 95 procent av rätt inställning och till 5 procent av kunskap!

Smarta gårdsvideor 2023 har valts

Videotävlingen om arbetssäkerhet ordnades 1.9–30.11.2023 och vinnarna belönades på ett webbevenemang som ordnades den 30.1.2024.

I den högklassiga tävlingen valde en jury bestående av sakkunniga vid LPA Janina Sivonens videobidrag Rakkaudesta lajiin till vinnare av huvudpriset på 3 000 euro. Janina Sivonen studerar vid yrkeshögskolan Savonia.

Därutöver delades det ut två hedersomnämnanden på 1 000 euro var i tävlingen. Det ena hedersomnämnandet gick till Karoliina Aitto-oja, Sebastian Gardemeister, Eli Seppä och Heikki Suni från yrkeshögskolan i Uleåborg för deras video Turvallinen legofarmi. Med det andra hedersomnämnandet belönades Noora Rahkonen, Sanni Railavuo och Sanni Sutinen från yrkeshögskolan i Tavastland för videon Työskentele turvallisesti.

LPA:s tävling Smarta Gårdsvideor ordnades nu redan för andra gången, den första tävlingen gick av stapeln hösten 2021. Videotävlingen ingår i LPA:s tema Noll olycksfall i lantbruket. Målet är att minska antalet olycksfall och engagera alla i arbetssäkerheten. Vårt motto: Låt oss tillsammans göra det finska lantbruket till världens säkraste arbete!

Till tävlingen hade yrkeshögskolorna i ämnesområdet naturbruk runt om i landet inbjudits. Tävlingen ordnades på finska och svenska och sammanlagt cirka 100 studerande deltog med 24 videobidrag.

Vad är en smart gårdsvideo?

Vi uppmanade studerande att skriva manus till och spela in en video som främjar arbetssäkerheten inom lantbruket.
Videons infallsvinkel och produktionsätt fick väljas fritt. Freestyle! Som inspelningsutrustning räckte det med en smarttelefon och videon fick vara högst cirka 2 minuter lång.

Juryn som valde ut de vinnande bidragen betonade i sina val vikten av ett tydligt budskap om arbetssäkerhet och att videon var intressant, infallsvinkeln och det tekniska genomförandet påhittigt.

Läs mer: Tryggare livsmedelsproduktion genom samarbete mellan läroinrättningar

De vinnande videobidragen 2023

Huvudpris

Janina Sivonen / Savonia-AMK
Rakkaudesta lajiin (Med passion för yrket – arbetssäkerhet på en modern mjölkgård)

Videon tar upp säkerheten i arbetet på en modern gård med mjölkkor. I videon framhävs vikten av automation och tekniska hjälpmedel men det allra viktigaste är förståelsen för djuren. Attityden avgör!

Juryns kommentarer:

En fint planerad och producerad video om säkerheten i arbetet. I videon presenteras ett flertal lösningar för bättre säkerhet och ett tankesätt som främjar arbetssäkerheten med hänsyn till djuren. Framställningen är beslutsam, sakorienterad och hjärtlig.

Se videon på YouTube

Hedersomnämnande

Karoliina Aitto-oja, Sebastian Gardemeister, Elli Seppä och Heikki Suni / OAMK
Turvallinen legofarmi (En säker legofarm)

Med en påhittig legoanimation lyfts viktiga budskap om arbetssäkerhet fram: fokusera, skynda inte, skydda hörseln och respektera djuren.

Juryns kommentarer:

Videon är full av budskap om arbetssäkerhet och lekfullt fängslande. Den motiverar människor i alla åldrar att beakta betydelsen av att överväga och skydda samt det rätta sättet att bemöta djuren. Speciell och insiktsfull, ett nytt slag av video för säkerheten i arbetet.

Se videon på YouTube

Hedersomnämnande

Noora Rahkonen, Sanni Railavuo och Sanni Sutinen / HAMK
Työskentele turvallisesti (Arbeta säkert)

Videon lyfter på ett humoristiskt och mångsidigt sätt fram olika riskfyllda platser på en lantbruksgård, från halka till skydd, från ladugårdshygien till behandlingen av djur.

Juryns kommentarer:

  • En påhittig video med hålligång! Det tydliga budskapet om säkerheten i arbetet styr åskådaren till positiva handlingar.
  • I videon lyfts viktiga frågor om säkerheten i arbetet fram till en smidig och medryckande helhet.

Se videon på YouTube

Närmare information: arbetarskyddsagronom Erik Lindroos, tfn 0500 467 658 eller erik.lindroos(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig