Hoppa över navigering

Fakturorna med OFLA-försäkringspremier för nästa år har skickats ut

Fakturorna med försäkringspremier för den frivilliga försäkringen mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och fakturorna med försäkringspremier för olycksfallsförsäkringen för fritid skickas ut till kunderna i dessa dagar. Fakturorna förfaller till betalning 20.1.2022.

Använd referensnumret på fakturan när du betalar.

Försäkringspremierna för den frivilliga olycksfallsförsäkringen 2022

Försäkringspremien för den frivilliga OFLA-försäkringen för arbetstid nästa år är 12,00 euro + 1,020 % av lantbruksföretagarnas årsarbetsinkomst.

Försäkringspremien för den frivilliga OFLA-försäkringen för fritid nästa år är 16,00 euro + 0,33 % av årsinkomsten.

Arbetsinkomsten för den frivilliga försäkringen mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som anges på fakturan som nu skickades ut anges felaktigt på nivån för 2021. Beloppet som ska betalas är däremot riktigt. Arbetsinkomsten för försäkringen för fritid anges korrekt i fakturan, det vill säga på nivån för 2022.

Kom ihåg att meddela ändringar

Meddela oss i e-tjänsten om ditt försäkringsskydd bör ses över. Kom ihåg att meddela oss till exempel om det sker förändringar i ditt arbete eller om gårdens verksamhet eller förhållandena i lantbruket förändras. Så kan vi vara säkra på att din försäkringskurva är uppdaterad.

Behöver du betalningstid?

Om du behöver mer tid för att betala försäkringspremierna kan du behändigt komma överens om en ny tidtabell för betalningarna i vår elektroniska e-tjänst. Du kan också komma överens om tidtabellen för betalningarna genom att ringa faktureringen av försäkringspremier tfn 029 435 2690 eller genom att skicka oss skyddad e-post. För den tid som betalningen av försäkringspremien skjuts upp läggs det till dröjsmålsränta till fakturan. Dröjsmålsräntan för 2021 är 8 procent.

Frågor om fakturorna för försäkringspremier

Vi har samlat vanliga frågor och svar om försäkringspremier på vår webbplats. Kolla i listan över vanliga frågor när du har frågor om din faktura för försäkringspremier eller om betalningen av den. Du kan också alltid ring upp vår fakturering av försäkringspremier tfn 029 435 2690.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig