Hoppa över navigering

Under poststrejken sköter du bekvämt dina ärenden via vår e-tjänst

Den strejk som Post- och logistikunionen PAU inledde måndag 11 november kan leda till flera veckors fördröjning i postutdelningen. Också LPA:s inkommande och utgående post fungerar antingen inte alls eller med betydande fördröjning på grund av strejken.

Under strejken sköter du bekvämast dina försäkringsärenden via vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du också kolla dina räkningar och se om du har öppna räkningar.

Vi rekommenderar att du lämnar in pensions- och förmånsansökningar via e-tjänsten medan strejken pågår. Handläggningen av ansökan börjar först när ansökan har kommit LPA till handa. Strejken kan göra att handläggningen av ansökningar som skickats in som papperspost blir kraftigt fördröjd. Via e-tjänsten kan du också skicka in bilagor elektroniskt.

I e-tjänsten kan du

  • göra skadeanmälan
  • skriva reseräkningar
  • ansöka om försäkring för stipendiater
  • anmäla ändringar i lantbruksföretagares åker- och skogsareal och söka ändring av LFÖPL-arbetsinkomsten.

I e-tjänsten kan du ansöka om

  • LPA-sjukdagpenning
  • ålderspension
  • partiell ålderspension
  • invalidpension
  • förlängning av rehabiliteringsstöd.

Du kan också sköta dina försäkringsärenden via skyddad e-post

Du kan också använda vår skyddade e-posttjänst för att skicka meddelanden till oss och sköta dina personliga LPA-trygghetsärenden. Via vår skyddade e-post är det tryggt att skicka meddelanden till oss och ta emot svarsmeddelanden konfidentiellt. Du kan också bifoga bilagor till e-posten.

Du kommer till den skyddade e-posttjänsten via vår webbplats. Inga program behöver installeras på arbetsstationerna för att använda skyddad e-post. Klicka på frågetecknet uppe till höger i tjänsten för att se anvisningar om hur tjänsten används.

Boka tid hos en LPA-ombudsman

Du kan också sköta dina försäkringsärenden med en LPA-ombudsman antingen via telefon eller på ombudsmannens mottagning. Du kan kontakta ombudsmannen i alla frågor som gäller LPA-trygghet. Tjänsten är kostnadsfri.

Gå in på Kontaktinformation på vår webbplats och använd sökfunktionen för att hitta kontaktuppgifter till LPA-ombudsmännen.

Du får information om handläggningen av ditt ärende också under strejken

Strejken gör att förmånsbeslut som skickas som papperspost har svårare att komma fram. Vår strävan är ändå att ta kontakt med dig via telefon eller skyddad e-post för att du ska få information om handläggningen av ditt ärende och om eventuella beslut också under strejken.

Vår telefontjänst ger råd under strejken

Vår kundtjänst ger hjälp och råd under strejken. Du når oss på nummer 029 435 2650 vardagar kl. 8.00–16.00. Alla våra kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig