Hoppa över navigering

Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 9 oktober

LPA finansierar forsknings-, utbildnings- och informationsverksamhet med arbetarskyddsmedel. Avsikten är att främja våra kunders arbetsliv i en tryggare, mer produktiv riktning och samtidigt öka välbefinnandet i arbetet.

LPA:s arbetarskyddsmedel stöder i första hand produktion av ny och allmängiltig information och kunskap. Forskningsresultaten förväntas ge praktisk nytta. Av forskningsplanen ska framgå på vilket sätt projektet och dess resultat gagnar våra kunder i form av bättre arbetsförhållanden.

År 2020 styrs en del av arbetarskyddsstipendierna till projekt som utnyttjar befintlig forskning med syfte att omvandla forskningens rön till fungerande verksamhet och produkter i samarbete med våra kunder. Det kan handla om nya verksamhetsformer, produkter eller tjänster som kommer våra kunder till gagn.

Projektet kan till exempel handla om

  • utvecklande av arbetarskydd och arbetshälsa
  • utvecklande av arbetskulturen och välbefinnandet i arbetet
  • utvecklande av riskhantering och strategiarbetet på gårdsnivå.

Sista ansökningsdag är 9.10.2020

Skicka ansökan till LPA, PB 16, 02101 Esbo. Märk kuvertet ”Arbetarskyddsstipendier”.

Ansökningsblankett och mer information finns under Arbetarskyddsstipendier.

Ytterligare information ger Erik Lindroos, tfn 029 435 2364 eller erik.lindroos(at)mela.fi.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig