Hoppa över navigering

Vår e-tjänst är en snabb kanal för skötseln av försäkringsärenden under postens stödstrejk

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT:s strejk, som inleddes 15.2, och Post- och logistikunionen PAU:s stödstrejk, som inleddes 16.2, leder till förseningar i postgången. Även post till och från LPA kan försenas betydligt på grund av strejken.

Under strejken sköter du dina försäkringsärenden behändigast och snabbast i vår e-tjänst eftersom behandlingen av ansökningar som skickas som per post kan försenas betydligt på grund av strejken. Du kan också skicka meddelanden och bilagor till oss via e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du lämna in:

  • skadeanmälan
  • reseräkning
  • ansökan om försäkring för stipendiater och meddelanden om avbrott i stipendiet, återgång till arbetet samt om att stipendiet upphör i förtid.
  • ansökan om försäkring för lantbruksföretagare, renskötare, fiskare och skogsägare eller ändringar i gällande försäkringar.
  • ansökan om frivillig OFLA-försäkring för arbetstid eller fritid.

Du kan ansöka om:

  • LPA-sjukdagpenning
  • ålderspension
  • partiell ålderspension
  • invalidpension
  • förlängning av rehabiliteringsstöd.

Du kan godkänna en försäkringsansökan som har gjorts utgående från ett telefonsamtal elektroniskt direkt i e-tjänsten.

Följ med behandlingen av ditt ärende

Du får genast på ingångssidan till tjänsten en överblick över dina ärenden som är under behandling och du kan följa med hur handläggningen framskrider. Du får också alla beslut direkt till e-tjänsten där du kan se dem redan innan ett beslut kommer till dig per post.

Vår telefontjänst betjänar under strejken

Vår kundtjänst hjälper dig och ger råd under strejken. Vi betjänar dig på numret 029 435 2650 vardagar kl. 9.00–16.00. Alla kontaktuppgifter finns på webbsidan Kontaktinformation.

 

Läs mer på Postens webbplats: Uppskattningar av effekterna av AKT-strejken och PAU-stödstrejken på Postis service har specificerats

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig