Hoppa över navigering

Systemet med avträdelsestöd upphör vid utgången av 2018

Systemet med avträdelsestöd har alltid gällt en viss tid i sänder. Nu upphör den senaste tillämpningsperioden vid utgången av 2018 utan att någon fortsättning lovats. Efter 2018 är det alltså inte längre möjligt att ansöka om avträdelsestöd.

De avträdelsestöd som redan beviljats ändras inte.

Om du har frågor om avträdelsestöd eller dina andra förmåner kan du kontakta vår kundtjänst eller en LPA-ombudsman.

Mer om avträdelsestöd:
Avträdelsestöd
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig