Hoppa över navigering

LPA satsar på att utveckla avbytarservicen och arbetsförmågan

Vid sidan av smidig försäkrings-, pensions- och ersättningsverksamhet satsar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA mera än tidigare på att aktivt utveckla tjänster för sina kunder, berättade VD på LPA:s delegations möte den 9 december 2019.

I lantbruksföretagarnas vardag är avbytarservicen en av de viktigaste tjänsterna som hjälper dem att orka med arbetet. Även effektiva och rätt inriktade tjänster för att upprätthålla arbetsförmågan minskar risken för arbetsoförmåga.

– Vi har lyft fram avbytarservice och tjänster för att upprätthålla arbetsförmågan som tyngdpunkt för utvecklandet av vår verksamhet. Inom avbytarservicen är det väsentligt att tjänsterna motsvarar den grundläggande målsättningen: ett stöd för företagaren att orka med den bindande boskapsskötseln. LPA:s skyldighet är nu att sköta om nätverket av lokala enheter och se till att det fungerar, trots att det fortfarande saknas långsiktiga lösningar för avbytarservicen. Vi vill vara starkt involverade i det framtida utvecklingsarbetet för att trygga en fungerande avbytarservice, konstaterar Huotari.

Wallin börjar leda avbytarservicen och tjänsterna för att upprätthålla arbetsförmågan

I fortsättningen svarar AFM, agronom Päivi Wallin på ledningsgruppsnivå för utvecklandet av tjänster som hjälper våra kunder att orka i arbetet. Hon har utnämnts till ansvarig direktör för avbytarservice och tjänster för att upprätthålla arbetsförmågan vid LPA från och med den 1 januari 2020. Wallin har arbetat som chef för försäkrings- och välfärdsenheten vid LPA sedan 2009.

Arbetarskyddets temaår 2020

LPA har utlyst 2020 som temaår för att förebygga olyckor under mottot Noll olycksfall. Temaåret är ett led i den internationella kampanjen Vision zero.

– Vi kommer att utöka rådgivningen om arbetarskydd, producera nya tjänster i anslutning till temat och belöna de bästa initiativen. Det lönar sig att följa informationen under temaåret, berättar direktör Päivi Wallin.

Sammansättningen av LPA:s styrelse och delegation 2020–2022

LPA:s styrelse och delegation har tillsatts för den treårsperiod som börjar den 1 januari 2020. Som styrelseordförande fortsätter Juha Marttila från MTK. Nya styrelsemedlemmar är vice ordförande, direktör Jaakko Kiander från Pensionsskyddscentralen, budgetrådet Outi Luoma-aho från finansministeriet och SLC:s ordförande Mats Nylund.

Som ordförande för delegationen fortsätter jordbrukare Mika Nieminen och som vice ordförande direktör Heli Backman från Pensionsskyddscentralen. Nya producentmedlemmar i delegationen är jord- och skogsbruksföretagare Sanna Hämäläinen samt jordbruksföretagarna Eija Komulainen och Thomas Antas. Johanna Moisio, verksamhetsledare för Tieteentekijöiden liitto, representerade de försäkrade inom vetenskaps- och konstområdena i delegationen.

Mer information
VD Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Bilagor
LPA:s styrelse 2020–2022
LPA:s delegation 2020–2022

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig