Hoppa över navigering

Pensionsskydd

Arbetspensionen ger dig en utkomst när du slutar arbeta eller minskar arbetsmängden på grund av ålder eller arbetsoförmåga. Arbetspensionen tryggar också den efterlevande makens och minderåriga barns utkomst vid familjeförsörjarens död.

Du tjänar in din pension medan du arbetar. Arbetspensionen är individuell och påverkas i huvudsak av dina inkomster under din tid i arbetslivet och hur lång din tid i arbetslivet är. Du tjänar in pension på basis av arbetsinkomsten i din LFÖPL-försäkring enligt samma regler oavsett om du är en LFÖPL-försäkrad företagare eller stipendiat. Också pensionsförmånerna är desamma.

Ålderspensionen är i allmänhet den mest bekanta av arbetspensionerna. Men arbetspensionerna ger trygghet också i många andra livssituationer utöver ålderdomen.

Man måste alltid ansöka om pension. Om arbetspensionen blir knapp kan du också ha rätt till folkpension från FPA.

Hur mycket får jag i pension?

Du kan se hur mycket pension du tjänat in i vår e-tjänst eller i ditt pensionsutdrag.

Du kan beräkna din framtida ålderspension eller partiella ålderspension med våra räknare.

När lönar det sig för mig att gå i pension?

Ju längre tid du arbetar, desto större blir din pension. Du kan arbeta och tjäna in pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Vi står gärna till tjänst om det är något kring pensioner du undrar över.

Vi har samlat vanliga frågor om pensioner och svar på dem här

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig