Hoppa över navigering

Mottagare av avträdelsestöd får möjlighet att utföra avlönat arbete under coronatiden

Republikens President stadfäste den 18.6. en tillfällig lag enligt vilken inkomstgränsen för avträdelsestöd inte beaktas under tiden 1.3–31.12.2021.

Genom den tillfälliga lagen får mottagare av avträdelsestöd delta till exempel i säsongsarbete inom lantbruket utan att arbetet och lönen som betalas för arbete påverkar rätten till avträdelsestöd. Betalningarna av avträdelsestöd avbryts inte för den tid som arbetet pågår.

Syftet är att genom det tillfälliga undantaget gällande inkomstgränserna för avträdelsestöd underlätta problemet med säsongsarbete inom lantbruket och säkerställa en tillräcklig yrkeskunnig arbetskraft inom de med tanke på primärproduktionen kritiska branscherna, särskilt lantbruket. Lagen träder i kraft retroaktivt från och med 1.3.2021 och gäller till slutet av 2021. Lagen gäller cirka 1 700 mottagare av avträdelsestöd.

En motsvarande tillfällig lag i anslutning till coronasituationen var i kraft också under 2020.

Vad ska jag göra om jag förvärvsarbetar och har rätt till avträdelsestöd?

Om du har fått avträdelsestöd utan avbrott efter den 1.3.2021 fortsätter betalningen av avträdelsestödet normalt. Om betalningen av avträdelsestöd har avbrutits efter mars 2021 eller senare kommer avträdelsestödet att börja utbetalas retroaktivt efter den 1.3.2021. Betalningen av avträdelsestöd avbryts inte på grund av inkomster under tiden 1.3–31.12.2021 utan alla avträdelsestöd som ska betalas kommer att betalas ut till fulla belopp för den här tiden.

Om du har rätt till avträdelsestöd men betalningen inte ännu har påbörjats eftersom du förvärvsarbetar och dina förvärvsinkomster överskrider inkomstgränsen kan du få avträdelsestöd 1.3–31.12.2021 trots att du förvärvsarbetar. Ansök om utbetalning av avträdelsestöd genom att skicka en särskild begäran till oss.

Du får mer information om hur inkomstkontrollen i anslutning till avträdelsestöd inverkar hos vår pensionshandläggning på numret 029 435 2305

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig