Hoppa över navigering

LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten

Vardagsutmaningarna fortsatte i fjol för LPA:s lantbrukskunder. De krävande förhållandena medförde också problem med att orka arbeta. Den fortsatta finansiering som anvisades för projektet Ta hand om bonden fyllde ett behov. Förhoppningsvis underlättas kundernas vardag också av att handläggningstiderna för ansökningar om förmåner blivit kortare, konstaterade LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari vid delegationens vår- och bokslutsmöte i Esbo 11.4.2018.

Utvecklande av verksamhetssätten är en del av det dagliga arbetet

Genom ett systematiskt utvecklingsarbete förkortades handläggningstiderna för nästan alla ansökningsslag och blev verksamheten smidigare.

Arbetet på att förbättra kundupplevelsen och effektivera processerna fortsätter under den nya strategiperioden. Vid en jämförelse inom arbetspensionsbranschen är LPA:s kostnadseffektivitet alltjämt på en synnerligen god nivå.

Arbetshälsoverksamhet ger stöd för att orka i vardagen

LPA satsar speciellt på att stödja kundernas välbefinnande i arbetet. Arbetshälsoprogrammen uppdaterades med de åtgärder som kunderna önskat, och tillsammans skapade man nätverk för att stödja kunderna så de orkar i vardagen.

En kartläggning gjordes av stipendiaternas utmaningar vad gäller välbefinnandet i arbetet och av deras önskemål. Utifrån förslagen ordnades en första Må bra-dag för vetenskapsidkare.

Företagshälsovårdsservicen borde bättre motsvara behoven inom lantbruket och företagarens förväntningar.

– Vi är beredda att ge vår expertinsats för detta utvecklingsarbete som stöder arbetshälsan, berättade Huotari.

Över 1 000 jordbrukare fick hjälp via projektet Ta hand om bonden

Via projektet hjälptes drygt tusen jordbrukare som hade problem med att orka. Med stöd av tilläggsfinansiering fortsätter projektet till 2019.

– Utifrån de erfarenheter vi får av projektet och olika nätverk kommer vi att ta fram ännu effektivare och mer kundnära modeller för förebyggande arbetshälsoverksamhet för våra olika kundgrupper, lovar försäkrings- och välfärdsenhetens chef Päivi Wallin.

Avbytarservicen omorganiseras som en del av vård- och landskapsreformen

– Avbytarservicen är en viktig finländsk innovation, konstaterade projektledaren för vård- och landskapsreformen Päivi Nerg på mötet.

Reformen innebär att en ny regionförvaltning inrättas, där de ansvariga aktörerna är sektorsövergripande landskap. Som en del av reformen överförs skötseln av avbytarservicen för lantbruksföretagare till landskapen och Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, som ska inrättas. Det föreslås att LPA i fortsättningen ska sköta vikariehjälpen för renskötare och avbytarservicen för pälsdjursuppfödare.

– Det har inte planerats några betydande ändringar överlag i innehållet av avbytarservicen för lantbruksföretagare. Den största förändringen är omorganiseringen av arbetsuppgifterna, berättade specialsakkunnig Mikko Rissanen vid social- och hälsovårdsministeriet.

LPA har en aktiv roll: vi utvecklar och verkställer social trygghet

LPA:s kunder utför ett värdefullt arbete inom primärproduktion, fiske och renskötsel samt inom vetenskap och konst.

– Vi förverkligar och utvecklar aktivt social trygghet och välfärd för våra kunder. Enligt vår vision och för kundernas bästa: Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete! Så sammanfattade Huotari LPA:s verksamhet under de kommande åren.

Mer information ger verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig