Hoppa över navigering

Regeringsprogrammet stöder lantbruksföretagarna att orka i arbetet

I Petteri Orpos regeringsprogram Ett starkt och engagerat Finland betraktas en livskraftig landsbygd som ett livsviktigt villkor för välbefinnandet i Finland. Regeringen vill stöda lantbruksföretagarnas ställning bland annat genom att omvandla projektet Ta hand om bonden i en bestående verksamhetsmodell och genom att bevara avbytarservicen inom lantbruket på åtminstone nuvarande nivå.

Projektet Ta hand om bondens verksamhet blir en bestående verksamhetsmodell

– Vi på LPA är mycket glada över att verksamheten som projektet Ta hand om bonden har bedrivit med tidsbunden finansieringen sedan 2017 bli bestående. Åtgärderna som genomförts inom ramen för projektet har varit genomslagskraftiga och de har hjälpt lantbruksföretagarna att orka. Ett varmt tack till alla som idogt har arbetat för detta, sammanfattar Heli Backman som är verkställande direktör för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Projektet Ta hand om bonden erbjuder stöd på låg tröskel som ska hjälpa lantbruksföretagarna att orka i sitt arbete. I projektet får lantbrukare som befinner sig i svåra livssituationer hjälp och stöd för att orka. Under 2022 fick över 2 500 lantbruksföretagare hjälp tack vare projektet.

En bestående verksamhetsmodell förutsätter en lagändring så detaljerna preciseras allt eftersom ärendet går vidare och LPA informerar senare om dem.

Avbytarservicen är livsviktig när det gäller att trygga livsmedelsproduktionen

Avbytarservicen är livsviktig för lantbruksnäringens fortsättning och för att den inhemska livsmedelsproduktionen ska kunna tryggas. Utan avbytarservice är det inte möjligt att klara av det krävande och ansvarsfulla arbetet 24/7 på husdjursgårdarna.

– Även avbytarservicen hjälper lantbruksföretagarna att orka i arbetet. Det känns fint att man har insett hur viktigt detta är och beslutat att bevara avbytarservicen på åtminstone den nuvarande nivån.

Närmare information: Verkställande direktör Heli Backman, tfn 040 825 976

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig