Hoppa över navigering

Det maximala antalet timmar av avbytarservice för pälsproducenter och vikariehjälp för renskötare ändras inte

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 16 december maximikvantiteten avbytarservice för pälsdjursupp-födare och maximikvantiteten vikariehjälp som ersätts för renskötare under 2022.

Under 2022 är maximikvantiteten semester för pälsdjursuppfödare 18 dagar och det maximala antalet timmar extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare. Den maximala ersättningen förhöjd med lönekoefficient för avbytarservice som pälsdjursuppfödare själva ordnar är 24,60 euro per timme under 2022. För ytterligare lediga timmar betalar renskötarna 7,11 euro under 2022.

Maximiantalet vikariehjälpstimmar som ersätts för renskötare under 2022 är 200 timmar per renskötare. Vikarie-hjälp som renskötare ordnar för sig själva ersätts under 2022 med högst 18,72 euro per timme.

Läs mer i social- och hälsovårdsministeriets meddelande.

Närmare information om pälsdjursuppfödarnas avbytarservice ger sakkunnig Marja Antola, tfn 029 435 2275.
Närmare information om renskötarnas vikariehjälp ger sakkunnig Jere Haapajärvi, tfn 029 435 2255

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig