Hoppa över navigering

Kundtillfredsställelse

Vi följer upp kundtillfredsställelsen med telefonintervjuer varje månad. Forskningsanstalten intervjuade 2022 drygt 800 lantbrukskunder och cirka 140 stipendiatkunder som fått beslut av LPA. Utgående från responsen som vi fick utvecklar vi vår kundservice och genomför åtgärder för att ytterligare förbättra kundupplevelsen.

Kunderna gav 2022 LPA:s service skolbetyget 7,8. Betyget har legat på samma goda nivå i flera år. Utgående från förfrågan var alla kundgrupper nästan lika nöjda med LPA:s service.

Personlig service värdesätts

Utifrån svaren upplevde kunderna 2022 att huvudkontorets kundservice var effektiv, man lyssnade på kunderna och kundens situation kartlades väl (betyg 8,3). Det bästa betyget av kunderna fick den service som LPA:s ombudsmän erbjuder. Vänligheten, sakkunskapen och uppskattningen av kundens arbete resulterade i betyget 8,7. De som besvarade kundundersökningen upplevde att LPA-ombudsmännen hade varit väl anträffbara.

I handläggningen av ansökningar värdesätter kunderna tydliga och väl motiverade beslut. Det har fästs allt större uppmärksamhet vid tydliga beslut och individuella motiveringar vilket också syns i resultaten av förfrågan om kundtillfredsställelse (betyg 8,4). Tiderna för handläggning av ansökningar fick skolbetyget 7,7. I fortsättningen kommer vi att sträva efter kortare handläggningstider, eftersom snabba handläggningstider ökar förtroende för vår verksamhet.

Intresset för elektroniska tjänster ökar

Undersökningen visade att flerkanalstjänsten som LPA erbjuder och som gör det möjligt för kunderna att sköta sina ärenden elektroniskt i e-tjänsten, per telefon, på serviceställen eller med en LPA-ombudsman i sin helhet upplevs vara betydelsefull. LPA:s olika servicekanal resulterade i betyget 8,1.

Webbplatsen är en omtyckt kanal där kunderna får information om LPA:s tjänster och på tredje plats när det gäller de viktigaste kanalerna för information står telefonkontakten. Broschyrer och meddelanden som skickas traditionellt per post är fortfarande viktiga särskilt för lantbrukskunder och meddelanden per e-post är igen viktiga för stipendiaterna. När det gäller kommunikationstjänsterna (helhetsbetyg 7,9) har även de sociala mediernas betydelse som källa för allmän information ökat.

De flesta tilläggsönskemål som vi fick av kunderna gällde tillgången till information under handläggningens gång. Vi beaktar önskemålen i den fortsatta utvecklingen av de elektroniska tjänsterna.

I syfte att utveckla kundupplevelsen har vi förnyat våra e-tjänster. Vi har lagt till ansökningsmöjligheter och funktioner i e-tjänsten som gör att kunderna behändigt kan sköta ärenden gällande LPA-tryggheten då det bäst passar dem själva.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig