Hoppa över navigering

Användarvillkor och cookies

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till denna webbplats mela.fi jämte lpa.fi. Trots upphovsrätten kan sidorna på webbplatsen fritt citeras och kopieras. Ansvaret för innehållet och dess aktualitet övergår då på den som utnyttjar materialet på sidorna. God sed förutsätter att källan anges när sidorna citeras.

Användningen av tjänsten förutsätter ingen registrering. Undantag är “e-tjänsterna”, där den försäkrade efter registrering kan se uppgifter som gäller den egna LPA-tryggheten. Även Lomitusnetti (avbytarservicenätet) fordrar registrering.

LPA har vinnlagt sig om att säkerställa att uppgifterna på sidorna är korrekta. LPA ansvarar dock inte för att sidorna är korrekta och felfria. LPA ansvarar inte heller för innehållet på de webbplatser som det finns länkar till och som publicerats av andra än LPA.

LPA garanterar inte att tjänsten fungerar störningsfritt. LPA ansvarar inte för någon skada, kostnad eller förlust som följer av användningen av tjänsten. LPA ansvarar inte heller för skador som kunderna förorsakas av störningar i datakommunikationen, fel i datasystemen eller datavirus och andra datasäkerhetsrisker.

LPA har rätt att när som helst göra ändringar som inverkar på tjänstens innehåll, användningen av den och tekniken bakom den eller begränsa tillgången till tjänsten.

Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Cookien känner igen din dator på webbplatsen och kommer i fortsättningen ihåg dina tidigare besök. Syftet är att förbättra din användarupplevelse. Cookien sparar inga personuppgifter om dig.

Vår webbplats sparar två typer av cookies på din dator: tekniska cookies samt så kallade tredjepartscookies. Tekniska cookies gör att våra webbtjänster fungerar smidigt så att vi kan ge dig bättre service. Vi använder till exempel profilering för att kunna rekommendera innehåll som eventuellt intresserar dig.

Tredjepartscookies är cookies som hänför sig till tjänster som tillhandahålls av utomstående tjänsteleverantörer som är kopplade till vår webbplats. På vår webbplats använder vi bland annat Google Analytics, med vars hjälp vi följer användningen av webbplatsen och dess prestanda. På vår webbplats finns också sociala insticksprogram (till exempel inbäddat innehåll från YouTube och liknande samt delningsknappar för Facebook och Twitter) som kan placera ut sina egna cookies. På dessa tjänster som tillhandahålls av tredje part eller på applikationer som förmedlas av tredje part tillämpas den ifrågavarande tredje partens användarvillkor och andra villkor.

Godkännande eller förbjudande av cookies

Genom att godkänna cookies får du den bästa användarupplevelsen på vår webbplats. Om du förbjuder användning av cookies, kan det hända att vissa av webbplatsens funktioner inte fungerar på din enhet. Därför rekommenderar vi att du godkänner användning av cookies. Om du helt vill förhindra användning av cookies, kan du göra det i din webbläsares datasäkerhetsinställningar. I webbläsarens inställningar kan du också ta bort cookies-historiken på din enhet om du så vill.

Profilering

Vår webbplats använder profilering baserad på cookies för att kunna rekommendera innehåll som eventuellt intresserar dig. Du kan välja att tillåta eller förbjuda profilering.

Profilering är aktiverat. Du kan inaktivera det genom att klicka på motsvarande knapp här nedanför.

Profilering är inaktiverat. Du kan aktivera det genom att klicka på motsvarande knapp här nedanför.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig