Hoppa över navigering

Klartecken för fortsatt finansiering av verksamheten Ta hand om bonden

Fortsättningen är nu säkrad för verksamheten Ta hand om bonden, som startades för att stötta lantbruksföretagarna. I statens budgetförhandlingar anvisades 2 miljoner euro för projektet fram till utgången av 2024.

År 2017 startade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA projektet Ta hand om bonden i syfte att hjälpa lantbruksföretagarna att orka med sitt arbete. Genom separat finansiering från staten har lantbruksföretagarna fått stöd för att orka i svåra situationer med hjälp av dels övergripande stöd från de projektarbetare, dels köptjänstförbindelser.

– Undersökningar visar att arbetet som de regionala projektarbetarna utför och hjälpen som erhållits med köptjänstförbindelser har haft stor effekt, säger direktör Päivi Wallin på LPA.

I verksamhetsmodellen Ta hand om bonden ingår också nätverksarbete bland intressentgrupperna för att stötta lantbruksföretagarna. Genom det vidsträckta Ta hand om bonden-nätverket har vi ännu bättre kunnat säkerställa att företagarna faktiskt får stöd i ett tidigt skede.

– Med den fortsatta finansieringen fortsätter vi det här övergripande hjälparbetet för att stötta lantbruksföretagarna i hela landet. Vi gör vårt bästa för att stötta jordbrukarna och bidrar på så sätt till att trygga landets försörjningsberedskap. Det är viktigt att det här betydelsefulla arbetet fortsätter och förhoppningsvis får vi permanent finansiering efter 2024, säger VD Päivi Huotari på LPA.

För mer information om projektet Ta hand om bonden kan du gå in på LPA:s webbplats eller ringa projektarbetaren i din region.

Mer information:
Päivi Wallin, direktör, avbytarservice och främjande av arbetsförmågan, tfn 040 740 4728
Pirjo Saari, enhetschef, ledare för teamet för arbetsförmåga, tfn 040 034 1390
Pirjo Ristola, projektledare för projektet Ta hand om bonden, tfn 040 588 0744

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig