Hoppa över navigering

Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!

LPA håller på att starta verksamhet för att främja stipendiaters välbefinnande och hälsa i arbetet. Vi vill därför med hjälp av en kort enkät kartlägga vilka slag av arbetshälsofrämjande verksamhet som stipendiater önskar av oss i fortsättningen. Vi hoppas att du som arbetar på stipendium hinner svara på enkäten. Det tar cirka 5 minuter att svara.

Genom att svara på enkäten kan du påverka vilka åtgärder vi tar för att främja stipendiaters arbetshälsa. Dessutom kan du delta i utlottningen av en två dygns spavistelse.

Vi kommer att berätta om enkätsvaren och den kommande verksamheten här på webbplatsen senare under våren.

Svara och påverka!

Gå till enkäten (Enkäten är avslutad)

Mer information ger teamledare Pirjo Saari vid LPA:s arbetshälsoteam, tfn 0400 341 390.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig