Hoppa över navigering

Kommunerna villiga att utvidga sina avbytarserviceområden

Det minskade antalet husdjursgårdar kräver justeringar av verksamhetsområdena för avbytartjänster. I somras gjorde LPA en enkät bland de lokala avbytarserviceenheterna angående ordnandet av avbytartjänster. Enligt resultaten är de flesta kommunerna intresserade av att ordna avbytartjänster även i fortsättningen och utvidga sina verksamhetsområden. I kommunerna upplever man att avbytartjänsterna är en viktig del av lantbruksföretagarnas socialskydd och att de passar bra i en landsbygdskommuns verksamhetsstrategi.

Undersökningsresultaten och de bästa verksamhetsmodellerna för avbytarservice gås igenom under avbytarservicens 45-årsjubileumskryssning på Silja Serenade 9-11.10.2019.

Genomförandet av avbytartjänster fortsätter i samarbete mellan LPA och kommunerna

Avsikten var att genomförandet av avbytartjänster skulle överföras på landskapen i samband med landskapsreformen. Reformen blev inte av och därför genomförs tjänsterna fortsättningsvis i samarbete mellan LPA och kommunerna. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru som höll ett öppningsanförande på kryssningen berättade att regeringen senare kommer att ta ställning till förändringar i organiseringen av avbytartjänster.

–På LPA vill vi medverka till att den här unika och fina servicen ska finnas kvar och underlätta husdjursföretagarnas krävande vardag också i framtiden, säger VD Päivi Huotari på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Större avbytarenheter antas trygga servicen bättre

Antalet husdjursföretagare som är berättigade till avbytarservice har minskat med cirka 5-6 % per år och trenden väntas fortgå även under kommande år. När verksamheten krymper finns det risk för att avbytarenheternas förmåga att tillhandahålla service försämras. I sina svar lyfte kommunerna fram att man i större enheter skulle ha bättre möjligheter att trygga tillräckliga resurser för förvaltning och vikariearrangemang samt ordna utbildning av personalen och utveckla verksamheten. En större enhet antas också trygga högklassig service bättre och samtidigt vara en attraktivare arbetsplats för avbytarna.

Viktigt trygga tillräcklig finansiering

I sina svar lyfte flera lokala enheter fram att det i statsbudgeten borde anslås tillräckliga förvaltningsanslag för ordnandet av avbytartjänster. Enligt kommunerna borde också den kommun som fortsätter med verksamheten få full ersättning för det extra arbete som uppkommer under övergångsfasen i samband med sammanslagningen.

Omorganiseringen av avbytarområden diskuteras gemensamt

LPA utnyttjar enkätresultaten vid de fortsatta diskussionerna om hur man ska bilda ändamålsenliga avbytarområden med beaktande av framtida behov. I en del av landet uttrycktes klara önskemål om att snabbt gå vidare med att utveckla en struktur för de lokala enheterna.

–LPA har ingen orsak att bromsa upp sammanslagningarna, om den samgående och den mottagande kommunen har nått samförstånd om saken. De första sammanslagningarna skulle kunna genomföras redan 2021, och kommuner som sinsemellan är överens om saken skulle till och med kunna gå samman redan i början av nästa år, säger Huotari.

De bästa verksamhetsmodellerna vaskas fram under avbytarservicens 45-årsjubileumskryssning

De lokala avbytarserviceenheterna efterlyser också utveckling av nya verksamhetsmodeller. Under årets lopp har man diskuterat gemensamma verksamhetsmodeller i lokala verkstäder som ordnats av de lokala enheterna med stöd från LPA. Den goda praxis som samarbetet resulterat i sprids vidare under avbytarservicens 45-årsjubileumskryssning.

–Avbytarpersonalen och övriga intressentgrupper utför ett värdefullt arbete till fromma för jordbruket och avbytarsystemet i Finland. Låt oss ta hand om bonden och om varandra. Jag hoppas att det fina samarbetet ska fortsätta i gynnsam vind, för fulla segel – och om så behövs får vi ta till paddeln, sade Huotari när hon tackade kryssningsgästerna i sitt festtal.

Mer information: enhetschef Päivi Wallin, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 029 435 2343

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig