Hoppa över navigering

Tryggare livsmedelsproduktion genom samarbete mellan läroinrättningar

LPA ordnade tävlingen Smarta Gårdsvider för yrkeshögskolestuderande inom ämnesområdet naturbruk. Målet är att fästa uppmärksamhet vid säkerheten i arbetet inom lantbruket.

. Vi fick in rentav 24 videor i den högklassiga tävlingen. Ungefär 100 studerande runt om i Finland deltog i tävlingen. Vinnarbidraget är en video om säkerheten i arbetet på en modern gård med mjölkkor. I tävlingen delades dessutom ut två hedersomnämnanden.

Målet är noll olycksfall i lantbruket

Inom lantbruket inträffar jämfört med andra branscher många olyckor. Särskilt andelen allvarliga olyckor är stor inom lantbruket. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt tillägna sig säkra arbetssätt.

– Vi vill för egen del vara med om att bygga upp en säker livsmedelsproduktion. Tanken på noll olycksfall i lantbruket ska förankras redan på skolbänken. Därför har vi upplevt samarbetet med läroinrättningarna som synnerligen viktigt. I och med studierna kan de unga å andra sidan också lyfta fram nya risker som de som arbetat länge som företagare kanske inte upptäcker. Det lönar sig alltså att lyssna på de ungas skarpsynta och tidsenliga tankar om säkerheten i arbetet, säger direktör Päivi Wallin hos LPA.

I segrarvideon betonas automatik, attityd och kornas arttypiska beteende

Videon som vann tävlingen handlar om säkerheten i arbetet på en moden gård med mjölkkor. I videon framhävs betydelsen av automatik och tekniska hjälpmedel för säkerheten i arbetet, till exempel låsbara foderfrontar, vändportar, hjälpmedel som stöder ergonomin och elektroniska lösningar bidrar till säkerheten på gården. Viktigast av allt är emellertid attityden.

– Attitydens betydelse kan inte betonas tillräckligt. Säkerheten i arbetet handlar om att förutse och om vilja. När man arbetar med kor ska varje enskild ko respekteras och dess behov ska beaktas, betonar Janina Sivonen från yrkeshögskolan Savonia vars bidrag vann tävlingen.

Hedersomnämnandena gick till studerande vid yrkeshögskolorna i Uleåborg och Tavastland för deras videobidrag. Utmärkande för videorna som belönades med hedersomnämnanden var en påhittig animationen med legoklossar och humoristiska budskap om arbetssäkerheten där man på ett flertal sätt lyfte fram riskfyllda platser på gårdarna med allt från halka till skydd och från ladugårdshygien till hanteringen av djuren.

Tävlingen Smarta gårdsvideor genomfördes för andra gången

LPA:s tävling Smarta Gårdsvideor ordnades nu redan andra gången för studerande inom ämnesområdet naturbruk. Tävlingen ägde rum 1.9–30.11.2023. Den första tävlingen om Smarta Gårdsvideor ordnades för två år sedan.

– Det känns fint att se hur mycket säkerheten i arbetet intresserar studerande. I videoinspelningarna ser man en grundling introduktion i arbetssäkerheten på lantbruksgårdar förenat med fina insikter och en fräsch presentation. Vi kommer att fortsätta tävlingstraditionen även i framtiden, konstaterar sakkunnig Anna-Riikka Pukari hos LPA.

Studerande vars bidrag var framgångsrika i tävlingen belönades på en prisutdelningsceremoni den 30.1. Samtidigt publicerades videorna för allmänheten. Det vinnande videobidraget belönades med ett penningpris på 3 000 euro medan teamen som gjort videorna som fick ta emot hedersomnämnande båda fick 1 000 euro.

De belönade videorna kan ses på YouTube

Närmare information:
Anna-Riikka Pukari, sakkunnig, tjänsterna för arbetsförmåga, tfn 050 348 0535, anna-riikka.pukari(at)mela.fi
Pirjo Saari, enhetsschef, tjänsterna för arbetsförmåga, tfn 0400 341 390, pirjo.saari(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig